இந்தியாவிலுள்ள தொடருந்து நிலையங்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

இது இந்தியாவிலுள்ள தொடருந்து நிலையங்களின் பட்டியல். தொடருந்து நிலையங்களும் அவற்றை உள்ளடக்கிய மண்டலங்களும்[1] , அமைந்துள்ள மாநிலங்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.[2] [3] [4] [5] [6] நிலையங்களின் அருகிலேயே அவற்றின் குறியீடுகளும் தரப்பட்டுள்ளன.[7]

இது முழுமையானது அல்ல. இந்தியாவில் எட்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான தொடர்வண்டி நிலையங்கள் இருக்கின்றன.

[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
அகத்தியம்பள்ளி தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
அகத்துமுறி AMY(H) கேரளம் [3]
அகமதாபாத் சந்திப்பு ADI
அகமதாபாத் எம்.ஜி ADIJ
அகமதுகட் AHH
அகமதுபூர் சந்திப்பு AMP
அகமதுநகர் ANG
அகர்த்தலா AGTL
அகல்யாபூர் AHLR
அகுவான்பூர் AWP
அகோரி காஸ் AGY
அங்கமாலி கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
அச்சரப்பாக்கம் ACK தமிழ்நாடு
அச்சல்கஞ்சு ACH உத்தரப் பிரதேசம்
அச்சல்பூர் ELP மகாராட்டிரம்
அச்சல்தா ULD உத்தரப் பிரதேசம்
அச்னேரா சந்திப்பு AH உத்தரப் பிரதேசம்
அட்காவ் ABZ மகாராட்டிரம்
அடாஸ் ரோடு ADD
அடினா ADF
அண்ணா நகர் தமிழ்நாடு [2]
அதார்தால் ADTL
அத்திப்பட்டு தமிழ்நாடு [2]
அதிகாரி ADQ
அபய்பூர் AHA பீகார்
அபோஹர் ABS பஞ்சாப்
அம்பத்தூர் ABU தமிழ்நாடு
அமரவிளை கேரளம் தென்னக இரயில்வே[3]
அம்பலப்புழை கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
அம்பாசமுத்திரம் ASD தமிழ்நாடு
அம்பாத்துரை தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே[2]
அரக்கோணம் சந்திப்பு AJJ தமிழ்நாடு [2]
அரசூர் ARS தமிழ்நாடு
அரியலூர் ALU தமிழ்நாடு
அருப்புக்கோட்டை APK தமிழ்நாடு [2]
அரூர் AROR (H) கேரளம் [3]
அன்னனூர் ANNR தமிழ்நாடு
அஃகரவுரா ARW
அஜ்கைன் AJ
அஜ்மேர் சந்திப்பு AII
அஜ்னி
அஜை AJH
அகரகா AIA

[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
ஆக்ரா கோட்டை AF
ஆக்ரா நகரம் AGA
ஆக்ரா பாளையம் AGC
ஆகாஸ் AGAS
ஆகாசோடு AGD
ஆகோமானி AGMN
ஆகுர்டி மகாராஷ்டிரா
ஆடவலி ADVI
ஆடுதுறை ADT தமிழ்நாடு
ஆடேசர் AAR குசராத்து
ஆத்ரா சந்திப்பு ADRA
ஆதர்ஷ் நகர் ANDI தில்லி
ஆதி சப்தகிராம் ADST
ஆதித்யாபூர் ADTP
ஆதிப்பூர் AI
ஆதிலாபாத் ADB தெலுங்கானா
ஆதோனி AD
ஆபாதா ABB மேற்கு வங்காளம்
ஆபு சாலை ABR இராச்சசுத்தான்
ஆம்பூர் AB தமிழ்நாடு
ஆரல்வாய்மொழி AAY
ஆலப்புழா ALLP கேரளம் [3]
ஆலவாய்/ஆலுவா AWY கேரளம் [3]
ஆவடி தமிழ்நாடு [2]
ஆனந்ததாண்டவபுரம் ANP தமிழ்நாடு
ஆஹிரன் AHN மேற்கு வங்காளம்
அஹேர்வாடி AHD

[தொகு]

நிலையம் குறியீடு மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
இடப்பள்ளி IPL கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
இடவை EVA கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
இரணியல் தென்னக இரயில்வே [3]
இரவிபுரம் IRP(H) கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
இரிஞ்ஞாலக்குடா IJK கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
இருகூர் IGU தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
இந்தூர் சந்திப்பு INDB மத்தியப் பிரதேசம்

[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
ஈரோடு சந்திப்பு தமிழ்நாடு

[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
உதகமண்டலம் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]

[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்

[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
எர்ணாகுளம் டவுன் ERN கேரளம் [3]
எர்ணாகுளம் சந்திப்பு ERS கேரளம் [3]
எர்ணாகுளம் கூட்ஸ் ERG கேரளம் [3]
எழுபுன்னை EZP கேரளம் [3]

[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
ஏ.ஐ.டி சந்திப்பு AIT
ஏற்றுமானூர் ETM கேரளம் தென்னக இரயில்வே[3]
ஏஷ்பாகு ASH

[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
ஐத்தல் ATMO

[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
ஒல்லூர் OLR கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]

[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
ஓச்சிறை OCR கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]

[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்

[தொகு]

நிலையம் குறியீடு மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
கட்கி KK மகாராஷ்டிரா
கடக்காவூர் KVU கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
கடலூர் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
கடுத்துருத்தி KDTY(H) கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
கண்ணூர் CAN கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
கணியபுரம் KXP கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
கப்பில் KFI கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
கயா சந்திப்பு GAYA
கரக்பூர் சந்திப்பு KGP
கர்ஜத் KJT மகாராஷ்டிரா
கரூக்குற்றி KUC கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
கருநாகப்பள்ளி KPY கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
கருவற்றா KVTA(H) கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
கரூர் KRR தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
கள்ளக்குறிச்சி தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
களமசேரி KLMR கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
களவூர் KAVR(H) கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
கழக்கூட்டம் KZK கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
கன்னியாகுமரி CAPE தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [3]
காசர்வாடி மகாராஷ்டிரா
காஞ்சிரமிட்டம் KPTM கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
காட்பாடி KPD தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
காம்ஷேத் KMST மகாராஷ்டிரா
காயங்குளம் சந்திப்பு KYJ கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
காரைக்கால் KIK தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
காரைக்குடி KKDI தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
கால்கா KLK
கான்ஹே மகாராஷ்டிரா
கிணத்துக்கடவு தென்னக இரயில்வே [2]
குண்டக்கல் GTL
கும்பளம் KUMM கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
குமாரநல்லூர் KFQ(H) கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
குருவாயூர் GUV கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
குவஹாட்டி(கவுகாத்தி) GHY அசாம்
குழித்துறை KZT தென்னக இரயில்வே
குழித்துறை மேற்கு KZTW தென்னக இரயில்வே [3]
குன்னூர் ONR தமிழ்நாடு [2]
கூடுவாஞ்சேரி தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
கொச்சி துறைமுக முனையம் CHTS கேரளம் [3]
கொல்லம் சந்திப்பு QLN கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
கொச்சுவேலி KCVL கேரளம் [3]
கொடைக்கானல் ரோடு KQN தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
கொரட்டியங்காடி KRAN(H) கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
கோட்டயம் KTYM கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
கோட்டா
‎கோந்தியா சந்திப்பு G மகாராஷ்டிரா
கோயம்புத்தூர் சந்திப்பு CBE தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
கோரக்பூர் சந்திப்பு GKP
கோராவாடி மகாராஷ்டிரா
கோழிக்கோடு CLT கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]

[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
சங்கனாசேரி CGY கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
சத்திரபதி சிவாஜி மகாராஷ்டிரா
சாய் நகர் சீரடி மகாராஷ்டிரா
சாலக்குடி CKI கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
சாஸ்தாங்கோட்டை STKT கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
சிங்கவனம் CGV கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
சிஞ்ச்வடு மகாராஷ்டிரா
சிதம்பரம் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
சிப்ளூண்
சின்ன சேலம் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
சிவாஜி நகர் மகாராஷ்டிரா
சிறையின்கீழ் CRY கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
சுசீந்திரம் தென்னக இரயில்வே[3]
செங்கல்பட்டு தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
செங்கன்னூர் CNGR தென்னக இரயில்வே [3]
செங்குளம் தென்னக இரயில்வே [3]
செங்கோட்டை தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
செறியநாடு CYN தென்னக இரயில்வே [3]
சென்னை எழும்பூர் தமிழ்நாடு [2]
சென்னை கடற்கரை தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
சென்னை சென்ட்ரல் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
சேப்பாடு CHPD கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
சேர்த்தலை SRTL கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
சேலம் சந்திப்பு SA தமிழ்நாடு [2]
சொவ்வரை CWR கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
சோற்றாணிக்கரை KFE கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]

[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்

[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
டாட்டாநகர் சந்திப்பு TATA
டாணே TNA மகாராஷ்டிரா
டிவைன்நகர் DINR(H) கேரளம் தென்னக இரயில்வே[3]

[தொகு]

நிலையம் குறியீடு மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
தக்கோலம் தென்னக இரயில்வே [2]
தகழி TZHI கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
தஞ்சாவூர் சந்திப்பு தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
தண்டையார்பேட்டை தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
‎தர்பங்கா சந்திப்பு பீகார்
தளேகாவ் மகாராஷ்டிரா
தனுவச்சபுரம் கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
தாம்பரம் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
தாபோடி மகாராஷ்டிரா
தானாப்பூர் ஒடிசா
திண்டிவனம் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
திண்டுக்கல் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
திருக்குவளை தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
திருச்சிராப்பள்ளி கோட்டை TP தமிழ்நாடு
திருச்சிராப்பள்ளி சந்திப்பு TPJ தமிழ்நாடு [2]
திருச்செந்தூர் TCN தமிழ்நாடு [2]
திருச்சூர் TCR கேரளம் [3]
திருத்துறைப்பூண்டி தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
திருநின்றவூர் TI தமிழ்நாடு
திருநெல்வேலி சந்திப்பு தமிழ்நாடு [2]
திருநெற்றூர் TNU கேரளம் [3]
திருப்பூணித்துறை TRTR கேரளம் [3]
திருமுல்லைவாயல் TMVL தமிழ்நாடு
திருவண்ணாமலை தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
திருவள்ளூர் TRL தமிழ்நாடு [2]
திருவல்லை TRVL கேரளம் [3]
திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல் TVC கேரளம் [3]
திருவனந்தபுரம் பேட்டை TVP கேரளம் [3]
திருவிழா TRVZ கேரளம் [3]
திருவாலங்காடு தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
திருவாரூர் TVR தமிழ்நாடு [2]
திருவொற்றியூர் TVT தமிழ்நாடு [2]
தும்போலி TMPY(H) கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
துறவூர் TUVR கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
தூத்துக்குடி தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
தென்காசி தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
தேஹு ரோடு மகாராஷ்டிரா
தேராதூன்
தோவாளை தென்னக இரயில்வே [3]

[தொகு]

நிலையம் குறியீடு மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
என்.பனக்குடி தென்னக இரயில்வே [3]
நாக்பூர் மகாராஷ்டிரா
நாகப்பட்டினம் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
நாகர்கோயில் டவுன் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே[3]
நாகர்கோவில் சந்திப்பு NCJ தமிழ்நாடு [2]
நாகூர் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
நாங்குனேரி தென்னக இரயில்வே [3]
நீடாமங்கலம் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
நெய்யாற்றிங்கரை கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
நெல்லாயி NYI (H) கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
நேமம் NEM(H) கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]

[தொகு]

நிலையம் குறியீடு மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
பக்சர்
பட்டுக்கோட்டை தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
பட்னா சந்திப்பு பீகார்
பழனி தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
பள்ளியடி தென்னக இரயில்வே [3]
பறவூர் PVU கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
பாந்திரா முனையம் மகாராஷ்டிரம்
பாலராமபுரம் கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
பாலன்பூர் சந்திப்பு
பாறசாலை கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
பிம்பிரி மகாராஷ்டிரா
பிலாஸ்பூர்
பிறவம் PVRD கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
புசாவள்
புது ஜல்பாய்குரி மேற்கு வங்காளம்
புதுக்காடு PUK கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
புதுச்சேரி தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
புருலியா
புவனேஸ்வர் BBS ஒடிசா
புன்னப்ரா PNPR கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
புனித தோமையார் மலை தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
புனே மகாராஷ்டிரா
பூங்குன்னம் PNQ கேரளம் தென்னக ரயில்வே [3]
பெரிநாடு PRND கேரளம் [3]
பெருங்குடி தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
பெருங்குழி PGZ கேரளம் [3]
பெங்களூர் நகரம் கர்நாடகம்
பெங்களூர் பாளையம் கர்நாடகம்
பேக்டேவாடி மகாராஷ்டிரா
பேகம்பேட்டை
பேரணி தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
பேரளம் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
பொள்ளாச்சி தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
பொன்மலை தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
போடிநாயக்கனூர் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
போதனூர் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]

[தொகு]

நிலையம் குறியீடு மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
மகாபலிபுரம் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
மங்களூர் சென்ட்ரல் MAQ கர்நாடகம்
மட்காவ்
மட்டன்சேரி NTNC(H) கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
‎மதுரா சந்திப்பு MTJ
மதுராந்தகம் MMK தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
மதுரை சந்திப்பு MDU தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே[2]
மராரிக்குளம் MAKM கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
மயிலாடுதுறை MV தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
மளவலி மகாராஷ்டிரா
மன்னார்குடி MQ தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
மாகி
மாவேலிக்கரை MVLK கேரளம் [3]
மானாமதுரை MNM தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
மிரஜ் மகாராஷ்டிரா
மைசூர் சந்திப்பு MYS கர்நாடகம்
முகல்சராய்
‎முசாபர்பூர் சந்திப்பு MFP பீகார்
முருக்கம்புழா MQU கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
முள்ளூர்க்கரை MUC (H) கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
முளகுன்னத்துக்காவு MGK கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
முளந்துருத்தி MNTT கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
முன்றோதுருத்து MQO கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
மேட்டுப்பாளையம் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
மேந்திபதார்
மேல்மருவத்தூர் MLMR தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
மேலப்பாளையம் தென்னக இரயில்வே [3]
மையநாடு MYY கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]

[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்

[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
ரத்லம்
ராஞ்சி
ராவுர்கேலா
ராணிப்பேட்டை தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
ராமேஸ்வரம் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
ராயபுரம் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
ராஜேந்திரநகர்

[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
லாம்டிங் சந்திப்பு
லோணாவ்ளா மகாராஷ்டிரா
லோகமானிய திலகர் முனையம் LTT மகாராஷ்டிரா

[தொகு]

நிலையம் குறியீடு மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
வட்காவ் VDN மகாராஷ்டிரா
வடக்கன்சேரி WKI கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
வயலாறு VAY கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
வர்க்கலா சிவகிரி VAK கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
வல்சாடு
வடலூர் VLU தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [3]
வள்ளியூர் தென்னக இரயில்வே [3]
வடோதரா BRC குஜராத்
வாஞ்சி மணியாச்சி சந்திப்பு தமிழ்நாடு தென்னக் இரயில்வே [2]
வாலாஜா ரோடு தமிழ்நாடு [2]
வாப்பி
விரனியலூர் தென்னக இரயில்வே [3]
விருத்தாச்சலம் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
விருதுநகர் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
விழுப்புரம் தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
‎விஜயவாடா சந்திப்பு
வேலி VE(H) கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
வைக்கம் ரோடு VARD கேரளம் தென்னக இரயில்வே [3]
வேளச்சேரி தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]
வேளாங்கண்ணி தமிழ்நாடு தென்னக இரயில்வே [2]

[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்

[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
ஜார்சுகுடா
ஜான்சி
ஜெய்ப்பூர்
ஜோத்பூர்
ஜோலார்பேட்டை தமிழ்நாடு [2]

[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
ஷொறணூர் சந்திப்பு SRR கேரளம்


[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
ஹரிப்பாடு HAD கேரளம் [3]
ஹுப்பள்ளி சந்திப்பு கருநாடகம்


ஸ்ரீ[தொகு]

நிலையத்தின் பெயர் நிலையத்தின்
குறியீடு
மாநிலம் ரயில்வே மண்டலம் சான்று/ஆதாரம்
ஸ்ரீபெரும்புதூர் தமிழ்நாடு [2]


சான்றுகள்[தொகு]

  1. இந்திய ரயில்வேயின் மண்டலங்களும் கோட்டங்களும் (ஆங்கிலத்தில்)
  2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 2.70 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 2.79 2.80 2.81 தென்னக ரயில்வேயின் வரைபடம்
  3. 3.000 3.001 3.002 3.003 3.004 3.005 3.006 3.007 3.008 3.009 3.010 3.011 3.012 3.013 3.014 3.015 3.016 3.017 3.018 3.019 3.020 3.021 3.022 3.023 3.024 3.025 3.026 3.027 3.028 3.029 3.030 3.031 3.032 3.033 3.034 3.035 3.036 3.037 3.038 3.039 3.040 3.041 3.042 3.043 3.044 3.045 3.046 3.047 3.048 3.049 3.050 3.051 3.052 3.053 3.054 3.055 3.056 3.057 3.058 3.059 3.060 3.061 3.062 3.063 3.064 3.065 3.066 3.067 3.068 3.069 3.070 3.071 3.072 3.073 3.074 3.075 3.076 3.077 3.078 3.079 3.080 3.081 3.082 3.083 3.084 3.085 3.086 3.087 3.088 3.089 3.090 3.091 3.092 3.093 3.094 3.095 3.096 3.097 3.098 3.099 3.100 3.101 3.102 3.103 3.104 திருவனந்தபுரம் கோட்டத்து வரைபடம்
  4. தென்மத்திய ரயில்வேயின் வரைபடம்
  5. தென்கிழக்கு ரயில்வேயின் வரைபடம்
  6. தென்மேற்கு ரயில்வேயின் வரைபடம்
  7. தொடர்வண்டி நிலையங்களுக்கான குறியீடுகள் - இந்திய ரயில்வே

இணைப்புகள்[தொகு]