உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

ஆர்.என்.ஏ குறுக்கீடு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

ஆர்.என்.ஏ குறுக்கீடு (RNA interference or RNAi) என்பது உயிரணுவில் ஒரு மரபணுவை வெளிப்படுத்தலை ஒடுக்கும் (silencing) நிகழ்வு ஆகும். இந் நிகழ்வை விலங்குகளில் ஆர்.என்.ஏ குறுக்கீடு என்றும், பயிர்களில் மரபணு ஒடுக்குதல் (Post transcriptional gene silencing) என்றும், பூஞ்சைகளில் கொல்லுதல் (QUELLING) எனவும் அழைக்கப்படும். இந்நிகழ்விற்கு குறு ஆர்.என்.ஏ (microRNAs) மற்றும் சிறு ஆர். என். ஏ (siRNA) போன்றவை ஈடுபடுக்கின்றன. சிறு மற்றும் குறு ஆர்.என்.எ க்களில் சில ஒற்றுமைகள் இருந்தாலும், உருவாக்கத்திலும் ,செயலாக்கத்திலும் சில வேறுபாடுகள் உள்ளன. சிறு ஆர்.என்.எ (siRNA) நோயை எதிர்த்துப் போராடும் ஓர் அரண் போன்ற அமைப்பகாக செயல்படுகிறது. குறு ஆர்.என். ஏ (21-22 nucleotide) கரு அமிலம் அளவுள்ள, ஓரிழை உடைய ஆர்.என்.ஏ ஆகும். இவை மரபணு வெளிப்படுதலின் அளவுகளை (gene expression) கட்டுப்படுத்துவதற்கு முக்கிய பங்காற்றுகிறன . இவை வளர்சிதை மாற்றங்கள் (developmental regulation), புற்றுநோய், இதய, மூளை தொடர்பான வளர்ச்சிகளில் ஈடுபடுவது கண்டுபிடிக்கபட்டுள்ளதால், இதை பற்றி மிகுதியான ஆய்வுகள் தற்பொழுது நடைபெறுகின்றன.

ஆர்.என்.ஏ குறுக்கீடுகள் அனைத்தும் வகையான நிலை கருவுள்ள உயிர்களில் நடைபெறுகிறது என கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. உயிரியல் நிகழ்வின் சில வேளைகளில், ஓரிழை ஆர்.என்.ஏ, ஈரிழை ஆர்.என்.ஏ-வாக மாற்றப்படும். இவ்வாறு ஈரிழை ஆர்.என்.ஏ வாக மாற்றப்படும் வேளைகளில், இவை சிறு அளவுகள் கொண்ட 18-20 இணைகளாக ஆக்கப்படுகின்றன. இந் நிகழ்விற்கு டைசர் என்னும் நொதி (ஈராக்கி நொதி) இன்றியமையாததாகும். பின் இச்சிறு ஆர்.என்.ஏ-க்கள் மேலும் சில புரதங்களோடு இணைந்து ஒரு கலவையாக மாற்றம் அடைகிறது. இக்கலவை ரிபோ கரு அமிலத்தால் தூண்டிய ஒடுக்கும் கலவை (RISC, RNA-induced silencing complex) என பெயர்பெரும். இக்கலவை , செய்தி ஆர்.என்.ஏ க்களில் பிணைந்து ஆர்.என்.ஏ ஒடுக்குதல அல்லது மரபணு வெளிப்படுத்தலை தடுத்து விடும். மரபணு வெளிப்படுத்தலை சிறு ஆர்.என்.ஏ க்கள் கட்டுப்படுத்துவதால், இவைகள் ஆய்வுகளில் மிகையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. செயற்கை முறையில் உள்-செலுத்தப்படும் சிறு ஆர்.என்.ஏ-க்களால், ஒரு மரபணு வெளிப்படுத்தலை கட்டுப்படுத்தக் கூடும். இப்பண்புகளே ஒரு உயிரியல் நிகழ்வுளில் ஈடுபடும் மரபணுக்களை கண்டுபிடிக்க உதவி புரிவதோடு, உயிர் தொழில் நுட்பத்திலும், மருத்துவத்திலும் மிக முக்கிய பங்காற்றுகின்றன.

வரலாறும் கண்டுபிடிப்பும்

[தொகு]
Example petunia plants in which genes for pigmentation are silenced by RNAi. The left plant is wild-type; the right plants contain transgenes that induce suppression of both transgene and endogenous gene expression, giving rise to the unpigmented white areas of the flower.[1]

ஆர்.என்.ஏ குறுக்கீடு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிகழ்வு தற்காலிகமாகவும் எதிர்பாரமால் நிகழ்ந்த நிகழ்வு ஆகும். நாம் அனைவரும் அறிந்த (Petunia) வில் முதன் முறையாக இந்நிகழ்வு கண்டறியப்பட்டது. நாம் காணும் மலரின் நிற அமைவு என்பது நிறமிகள் (Chalcone) இருக்கும் அளவை பொருத்து அமையும். இந் நிறமிகள் அமைவிற்கு சால்கோன் உற்பத்தி நொதி (Chalcone synthetase) இன்றியமையாத ஒன்றாகும். பொதுவாக காகிதபூ இளம்சிகப்பு நிறத்திலும் அல்லது கரு ஊதா நிறத்திலும் அமெரிக்காவில் காணப்படும். மிகையான நிறமிகள் அமைந்தால்கருமை நிறத்திலும், மாறாக குறைவாக அமைந்தால் இளம் சிகப்பு நிறத்திலும் காணப்படும். 1990 ஆண்டு அமேரிக்கா மற்றும் நெதர்லாந்து நாட்டில், சில ஆய்வாளர்கள் சால்கோன் உற்பத்தி நொதியின் மரபணு பகுதிகள் (coding region) இச்செடியில் செலுத்தினர். மிகையாக இந் நொதி வெளிப்பட்டால் நிற அமைவை கொடுக்கும் நிறமிகள் (chalcone) மிகையாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டு கருமையான நிறத்தை கொடுக்கும் என எதிர்பார்த்தனர். அதற்கு மாறாக வெளிப்பட்ட மலரின் நிறமோ முழுமையான வெள்ளை அல்லது குறைவான வெள்ளை நிறத்தை கொண்டமைந்தது. இம்மலரை மேலும் ஆய்வு செய்த பொழுது, மிகையாக வெளிப்படும் என எதிர்பர்ர்க்கப்பட்ட சால்கோன் நொதியின் வெளிப்பாடு, இயற்கையான உள்ள இளம்சிகப்பு அல்லது கரு ஊதா மலரை விட குறைவாக காணப்பட்டது. இருந்தபோதிலும் இவ்வாய்வில் ஏன், எப்படி நிகழ்கிறது என்பதை விவரிக்கவில்லை.

இவ்வாய்வு வெளிவந்த சில காலங்களில், இதனையொட்டிய நிகழ்வு நீவ்ரோச்போர (Neurospora crassa) என்னும் பூஞ்சையில் அறியப்பட்டது. இதனை கொல்லுதல் (quelling) என்ப்பெயரிட்டபோதும், ஆய்வாளர்கள் இதனை காகிதபூவில் நிகழ்ந்த நிகழ்வில் ஒப்பிட மறந்து விட்டனர். காகிதபூவில் நிகழ்வில் மேற்கொண்ட மறு ஆய்வில், உள்-செலுத்தப்படும் செய்தி ஆர்.ஏன்.ஏ க்கள் அழிக்கப்படுகின்றன என அறியப்பட்டது. இதனை மரபணு ஒடுக்குதல் என அழைத்தபோதும், இதனின் செயலாக்கம் அறியப்படவில்லை.

Petunia அறியப்பட்ட மரபணு ஒடுக்குதல் நிகழ்விற்கு பின்னர், தாவர தீ நுண்ம ஆய்வாளர்கள் மேற்கொண்ட சில ஆய்வுகளிலும் எதிர்பாராவிதமாக மரபணு ஒடுக்குதல் நிகழ்வினை கண்டனர். ஆய்வாளர்கள் தீ நுண்ம நோய்க்கு எதிரான நோய் எதிர்ப்புத் தன்மை கொண்ட பயிர்களை கொண்டுவர தீவிர ஆய்வை மேற்கொண்டு இருந்தனர். பொதுவாக தீ நுண்ம மரபணுவை பயிர்களில் செலுத்தி மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட பயிர்களுக்கு மரபீணி பயிர் எனப்பெயர். உள்-செலுத்தப்படும் தீ நுண்ம மரபணுக்கள், பயிர்களுக்கு தீ நுண்மத்தை எதிர்த்து வாழும் எதிர்ப்புத் தன்மைஏய் கொடுக்கும். இவ்வாறு ஏற்படும் நிகழ்வுக்கு நோயூட்டி மூலமாக பெறப்படும் எதிர்ப்புத் தன்மை (Pathogen derived resistance or PDR) எனப்படும். இந்நிகழ்வு நன்கு அறியப்பட்ட ஒன்றாகும்.

இக்காலகட்டத்தில், தீ நுண்ம ஆய்வாளர்கள் ஒரு பயிர் மரபணுவை வெளிப்படுத்த , பயிர்களை தாக்கும் தீ நுண்மங்களை பயன்படுத்த தொடங்கினர். இதற்குத் தீ நுண்மங்களில் புற உறை (coat protein) மரபணு வரிசைகளை நீக்கி, அவ்விடங்களில் நாம் மிகையாக வெளிப்படுத்த விரும்பும் பயிர் மரபணுவின் மரபு வரிசைகளை படிவாக்கம் செய்வர். பின் இவைகள் பயிர்களில், செலுத்தப்படும் பொது, பல்கி பெருகும் தீ நுண்மங்களால், படிவாக்கம் செய்யப்பட்ட மரபணு மிகையாக வெளிப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. மாறாக, மிகையாக வெளிபடுவதற்கு பதிலாக அம் மரபணு அழிக்கபடுகிறது என கண்டறியப்பட்டது. இந் நிகழ்வு தீ நுண்மத்தால் தூண்டப்பட்ட மரபணு ஒடுக்குதல் (Virus induced gene silencing) என பெயரிடப்பட்டது. இந் நிகழ்வும், காகிதபூவில் ஏற்பட்ட நிகழ்வும் கூட்டாக மரபணு ஒடுக்குதல் (Post transcriptional gene silencing) என அழைக்கப்பட்டது.

மேற்கண்ட கண்டுபிடிப்புக்கு பின் , பல ஆய்வாளர்கள் பல்வேறு உயிரினங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். 1998 ஆம் ஆண்டு, மெல்லோ மற்றும் ஆன்றவ் பயர் (Mello and Andrew Fire) C.elegans இல், ஈரிழை ஆர்.ஏன்.ஏ (dsRNA) க்களை உள்-செலுத்தும் போது மரபணுக்கள் அழிக்கப்படுகின்றன என்பதை கண்டறிந்தனர். இக்கண்டுபிடிப்புக்காக அவர்களுக்கு , 2006 ஆம் ஆண்டு மருத்துவத்திற்கான நோபல் பொற்கிழியேய் பெற்றனர்.

செயலாக்கம்

[தொகு]

ஆர்.என்.ஏ குறுக்கீடு என்பது ஆர்.என்.ஏ அளவுகளில் நடக்கும் ஒரு மரபணு ஒடுத்தல் நிகழ்வு ஆகும். இந்நிகழ்வு ரிபோ கரு அமிலத்தால் தூண்டப்பட்ட கலவையால் நடப்பது ஆகும். மேலும் இந்நிகவு டைசர் என்னும் ஆர்.என்.ஏ க்களை களையும் நொதியால் ஏற்படுவை. டைசர் நொதி ஈரிழை ஆர்.என்.ஏ க்களை வெட்டி 21-24 துகள்களாக மாற்றும் தன்மை உடையது.

உயிரியல் நிகழ்வுகளில் எப்போழுதுஎல்லாம் ஆர்.என்.எ ஈரிழையாக மாற்ற படுகிறதோ, அவைகளை 21-25 துகள்களாக வெட்டி தள்ளுவதற்கு டைசர் (dicer) என்கிற நொதி வருகிறது. இவ்நொதி ஆர்.என்.எ சு என்கிற (RNAse), ஆர்.என்.எ களை வெட்டி களைய பயன்படும்) என்னும் பிரிவில் வரும் நொதியாகும். இவ்வாறு வெட்டி களையப்படும் இந்த 21-25 துகள்கள், சிறு ஆர்.என்.எ என அழைக்கப்படும்.

சிறு ஆர்.என்.எ மேலும் பல புரதங்களோடு இணைந்து ஒரு கலவையகாக மாற்றம் அடைகிறது . இக்கலவை ரிபோ கரு அமிலத்தால் தூண்டிய ஒடுக்கும் கலவை (RISC, RNA-induced silencing complex) என பெயர்பெரும் .

இக்கலவை, சிறு ஆர்.என்.எ களை அதற்குரிய மரபணு பகுதிகளில் ( target genes) இணைய (bind) உதவிபுரிகிறது. சிறு ஆர்.என்.எ கள் அதற்குரிய மரபணு பகுதிகளில் ( target genes, ex. virus genes) நேர்த்தியான பிணைப்புகளோடு (near complementarity) , இணைந்து ஒரு முனையம் மாக அல்லது ஒரு தொடக்க புள்ளியாக (primer) காக செயல்படுகிறது. இவ் பிரைமர் இணைந்த இடங்களை ஆர்.என்.எ சார்ந்த ஆர்.என்.எ பாலிமரசு ஒரு தொடர் வினைபுரிந்து ஈரிழை ஆர்.என்.எ வாக மாற்றி விடுகிறது. மாற்றப்படும் ஈரிழையெய், டைசர் வெட்டி களைந்து சிறு சிறு துகளாக மாற்றப்படும். இந்நிகழ்வால் ஒரு மரபணுவின் முழு ஆர்.என்.ஏ க்களும் முழுமையாக அழிக்கப்படுகின்றன. இந் நிகழ்விற்கு மரபணு ஒடுக்குதல் (post-transcription gene silencing) என அழைக்கப்படும். மேலும் இந்நிகழ்வு ஆர்.என்.எ அளவில் முடிந்து விடும் .

ஈரிழை ஆர்.என்.ஏ களைதல் (dsRNA cleavage)

[தொகு]

உடல் மரபணுக்களில் எப்பொழுதெல்லாம் ஈரிழை ஆர்.என்.ஏ உருவாக்கம் அடையும் வேளைகளில், டைசர் (ஈரிழை களை நொதி) செயலாக்கம் ஆக்கம் பெருகிறது. ஈரிழை களை நொதி, அப்பெயருக்கு ஏற்ப ஈரிழை ஆர்.என்.ஏ க்களில் பிணைந்தது சிறுசிறு (21-25) துகள்களாக வெட்டி களைகின்றன. மேலும் இந் நொதி பிணைந்து களையும் பொது ஏற்படும் சிறு மாற்றங்களினால், களையப்படும் ஆர்.என்.ஏ க்களின் அளவுகளில் சிறு மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன். இச்சிறு ஆர்.என்.ஏ க்களே சிறிய குறுக்கீட்டு ஆர்.என்.ஏ க்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. பின் இச்சிறு ஆர்.என்.ஏ க்களில் சில வகையான புரதங்கள் (அர்கொனட்)பிணைந்து ஒரு கலவையை உருவாக்குகிறது. சிறு ஆர்.என்.எ மேலும் பல புரதங்களோடு இணைந்து ஒரு கலவையாக மாற்றம் அடைகிறது. இக்கலவை ரிபோ கரு அமிலத்தால் தூண்டிய ஒடுக்கும் கலவை (RISC, RNA-induced silencing complex) என பெயர் பெறும் .

இக்கலவை, சிறு ஆர்.என்.எ களை பிரித்து (ஈரிழை ஓரிழை மாற்றப்படும்) அதற்குரிய மரபணு பகுதிகளில் (target genes) பிணைந்துகொள்ள (bind) உதவிபுரிகிறது. சிறு ஆர்.என்.எ கள் அதற்குரிய மரபணு பகுதிகளில் (target genes, ex. virus genes) நேர்த்தியான பிணைப்புகளோடு (near complementarity) , இணைந்து ஒரு முனையம் மாக அல்லது ஒரு தொடக்க புள்ளியாக பிரைமர் (primer)ஆகச் செயல்படுகிறது. இவ் பிரைமர் இணைந்த இடங்களை ஆர்.என்.எ சார்ந்த ஆர்.என்.எ பாலிமரசு ஒரு தொடர் வினைபுரிந்து ஈரிழை ஆர்.என்.ஏ-வாக மாற்றி விடுகிறது. மாற்றப்படும் ஈரிழையை, டைசர் வெட்டி களைந்து சிறுசிறு துகளாக மாற்றப்படும். இவ்வாறாக இந் நிகழ்வு தொடந்து நிகழ்வதால், ஒரு முழுமையான அழிவு, ஆர்.என்.ஏ மட்டத்தில் நடைபெறும். இந்நிகழ்வால் ஒரு மரபணுவின் முழு ஆர்.என்.ஏ க்களும் முழுமையாக அழிக்கப்படுகின்றன. இந் நிகழ்விற்கு மரபணு ஒடுக்குதல் (post-transcription gene silencing) என அழைக்கப்படும்.

குறு ஆர்.என்.ஏ க்கள்

[தொகு]

குறு ஆர்.என். எ (21-22 nucleotide) கரு அமிலம் அளவுள்ள, ஓரிழை உடைய ஆர்.என்.எ ஆகும். இவைகள் மரபணு வெளிப்படுதலின் அளவுகளை (gene expression) கட்டுப்படுத்துவதற்கு முக்கிய பங்காற்றுகிறது . இவை வளர்சிதை மாற்றங்கள் (developmental regulation), புற்றுநோய், இதய, மூளை தொடர்பான வளர்ச்சிகளில் ஈடுபடுவது கண்டுபிடிக்கபட்டுள்ளதால், இதை பற்றிய மிகையான ஆய்வுகள் தற்பொழுது நடைபெறுகின்றன.

உற்பத்தி மற்றும் முதிர்வாக்கம் (Formation and Processing)

குறு ஆர்.என்.ஏ உற்பத்தி மற்றும் அதனின் செயலாக்கத்தை விளக்கும் படம். முதலில் குறு ஆர்.என்.ஏ க்கள் முந்திய ஆர்.என்.ஏ. வில் (precursor RNA) மரபணு சாரா பகுதிகளில் (introns) இருந்து பிரிக்கப்பட்டு உயிரணுவின் கருவுக்கு வெளியில் மாற்றப்படும். பின் இவைகள் டைசர் (daicer) என்னும் நொதியால் 21-22 பிரிக்கப்பட்டு சில புரதங்களோடு இணையும். இக்கலவைக்கு ஆர்.என்.ஏ வால் தூண்டப்பட்ட ஒடுக்கும் கலவை (RNA induced silencing complex) எனப்பெயர். பின் இவைகள் செய்தி ஆர்.என்.ஏ. (mRNA) வில் பிணைக்கப்பட்டு புரத உற்பத்தியேய் அல்லது செய்தி ஆர்.என்.ஏ க்களை முழுவதும் அழிக்கும் வல்லமை கொண்டவை

இவைகள் பொதுவாக மரபணு அற்ற (non-coding region or introns) பகுதிகளான ஆர்.என்.எ வில் உருவாக்கம் செய்யப்படுகிறது. மரபு ஈரிழையில் இருந்து ரிபோ கரு அமிலம் நகலாக்கத்தில் மரபணு அற்ற பகுதிகள் நிறைந்து காணப்படும். இவைகள் முந்திய ஆர்.என். எ (precursor RNA or non-matured RNA) அல்லது முதிர்வற்ற ரிபோ கரு அமிலம் என அழைக்கப்படும். இந் முதிர்வற்ற ரிபோ கரு அமிலத்தில் நெகிழ்வு தன்மை மிகுந்து இருப்பதால், ஊசி-வளைவுகள் (stem-loop) உருவவாதொடு , தனக்குள்ளே இணைவுகளை ஏற்படுத்தி ஈரிழையான அமைப்புகளை உருவாக்குகின்றன. இவ் ஈரிழை அமைப்புகளை இட்ரோச (Drosha) என்ற நொதி வெட்டி ௭௦ (70 nucleotide) அளவுள்ள முந்திய குறு ஆர்.என்.எ (pre-miRNA or pre microRNA) உருவாக்குகிறது. இவைகள் உட்கருவில் இருந்து சைடோப்லசம் கடத்தப்பட்டு, 21-22 அளவுள்ள குறு ஆர்.என்.எ வாக முதிர்வாக்கம் செய்யப்படுகிறது. இதற்கு டைசர், எக்ஸ்போர்டின் (Dicer, Exportin) போன்ற நொதியும், காரணியும் செயலாற்றுகிறது. குறு ஆர்.என்.எ பல புரதங்களோடு சேர்க்கப்பட்டு (Argonate and Fragmentation retardation protein) ரிபோ கரு அமிலத்தால் தூண்டிய ஒடுக்கும் கலவை (RISC, RNA-induced silencing complex) மாற்றப்பட்டு, மரபணு அளவை (gene expression ) குறைக்கின்றன.

செயலாக்கம் (Mechanisms) குறு ஆர்.என்.எ தாவரங்களிலும், விலங்குகளிலும் இரு வகையான செயலாக்கத்தின் படி மரபணு அளவை குறைக்கின்றன. சில வேளைகளில் விலங்குகளில் , இரு வகையான முறைகளாலும் மரபணு அளவை குறைப்பதற்கு சில ஆதாரங்கள் உள்ளன என்றாலும், அவைகள் ஒரு சிலனவே உள்ளது.

தாவரங்களில் குறு ஆர்.என்.எ , தனக்கு உரிய செய்தி ஆர்.என்.எ க்களில் (target mRNA) மிக நேர்த்தியான (perfect complementarity) பிணைப்புகளை கொண்டுள்ளதால், முழுமையான மரபணு வெளிப்படுத்தலை கட்டுக்குள் கொண்டுவருகின்றன. சுருக்கமாக சொல்வதென்றால் ஒரு முழுமையான அழிவு ஆர்.என்.எ அளவில் முடிக்கப்படும் (post-transcription level).

விலங்குகளில் குறு ஆர்.என்.எ, தனக்கு உரிய செய்தி ஆர்.என்.எ க்களில் (target mRNA at 3' UTR) மிக குறைவான (imperfect complementarity) பிணைப்புகளை கொண்டுள்ளதால், இவைகள் குறிபிட்ட மரபணுவின் (target mRNA) புரத சேர்க்கையேய் உற்பத்தியெய் தடுக்குகின்றன (blocking the protein translation). இவ்வழியாக குறு ஆர்.என்.எ அளவுகளில் (ஏற்றமோ அல்லது இறக்கமோ) சிறிய அளவுகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டாலும், ஒரு மரபணு அளவுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களினால் இடர்வுகள் ஏற்படுகின்றன.

ரிபோ கரு அமிலத்தால் தூண்டிய ஒடுக்கும் கலவையின் செயலாக்கம்- RISC Activation and Mechanisms

[தொகு]
RISC உருவாவதை விளக்கும் படம்
RISC உருவாவதை விளக்கும் படம்

ரிபோ கரு அமிலத்தால் தூண்டிய ஒடுக்கும் கலவை (RNA induced silencing complex, RISC) என்பது சிறு ஆர்.என்.ஏ அல்லது குறு ஆர்.என்.ஏ (siRNA or miRNA) பிணைந்த பல புரதங்களின் ஒரு தொகுப்பு ஆகும். அர்கொனாட் (Argonaute) என்னும் ஒரு வகை புரதங்கள் இக்கலவையில் இணைந்து, சிறு அல்லது குறு ஆர்.என்.ஏ ஈரிழைகளை, ஓரிழையாக பிரிக்கின்றன. மேலும் பிரிக்கப்பட்ட ஓரிழை சிறு அல்லது குறு ஆர்.என்.ஏ க்களை, அதற்கான இலக்கு செய்தி ஆர்.என்.ஏ (messenger RNA) இணைய ஒரு வழிகாட்டியாக செயல்படுகின்றன. இவ்வாறு இணையபட்ட சிறு ஆர்.என்.ஏ , செய்தி ஆர்.என்.ஏ களை மரபணு வெளிபடுதலை முழுமையாக அழிகின்றன.

குறு ஆர்.என்.ஏ க்களோ செய்தி ஆர்.என்.ஏ களை மரபணு வெளிபடுதலை முழுமையகாவோ அல்லது குறிபிட்ட மரபணுவின் புரத உற்பத்தியெய் தடுக்கின்றன.பின்னாளில் ரிபோ கரு அமிலத்தால் தூண்டிய ஒடுக்கும் கலவையில் மற்றொரு புரதமான (Fragmentation retardation protein) இணைக்கிறது என கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

அண்மையில் குறு ஆர்.என்.ஏ கள் மரபணு வெளிபடுதலை தடுக்கின்றன என்பதற்கு மாறாக (miR-373), அவைகள் தொடரிகளோடு (Promoter) இணைந்து ஒரு மரபணு வெளிபடுதலை ஊக்குவிக்கும் என்பதை அறிந்துள்ளார்கள். இவ்விடத்தில் ஒடுக்கும் கலவை என்பதற்கு பதிலாக ஊக்குவிக்கும் கலவை ஒன்று இருக்கும் என ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார்கள்.

மேலும் சில குறு ஆர்.என்.ஏ கள் (miR-320) தொடரிகளோடு மற்ற புரதங்களோடு இணைந்து, தொடரியில் மாற்றங்களை (methylation) கொண்டு வருவதாலும் மரபணு வெளிபடுதலை மட்டுப்படுத்தும். இந் நிகழ்வை எபிமரபியல் மாற்றம் (epigenetic modiifcation) எனப் பெயர்.

உயிரியல் நிகழ்வுகளில் பங்கேற்றல்

[தொகு]

உடலக பாதுகாப்பு:

ஆர்.என்.ஏ குறுக்கீடு என்னும் நிகழ்வு ஒரு பாதுகாப்பு அரணாகவும், நோயைத் தூண்டும் தீ நுண்மங்களில் காக்கும் ஒரு காவலனாகப் பயிர்களிலும் விலங்குகளிலும் உள்ளது. பயிர்களில் எழு வகையான டைசர் நொதி இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இவை உள்-நுழையும் தீ நுண்மங்களை வெட்டி களைந்து, தீ நுண்மங்களின் பல்கிப் பெருகுதை தடுக்கின்றன. இந்நிகழ்வை மட்டுபடுத்துவதற்கென தீ நுண்மங்களின் சில மரபணுக்கள் உள்ளன. இவற்றைப் பற்றி சிறு ஆர். என். ஏ என்ற கட்டுரையில் விரிவாக காணலாம்.

விலங்கு உயிரணுக்களில் , பயிர்களில் காணப்படுவதைப் போல் அன்றி, மூன்று டைசர் நொதிகளே கண்டறியப்பட்டுள்ளன. நோய் எதிர்ப்புத் தன்மையில் ஈடுபடுவதற்கான ஆய்வுகள் மிக குறைவாகவே நடந்துள்ளன.

மரபணு ஒருங்கமைவு நிகழ்வுகளில்:

குறு ஆர்.என்.ஏ க்கள், ஒருமரபணு (செய்தி ஆர்.என்.ஏ ) பகுதியில் இணைந்து, மரபணு புரதமாக மாற்றப்படும் நிகழ்வை தடுத்து விடும். இதனைக் கொண்டு, குறு ஆர்.என்.ஏ எண்ணிக்கை கூடுதலாக இருந்தால், ஒரு மரபணு குறைவாகவும், இல்லையெனில் ஒரு குறு ஆர்.என்.ஏ எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தால் ஒரு மரபணு கூடுதலான வெளிப்படும். தவளை தனது தலை பிரட்டை நிலையில் இருந்து ஒரு முழு தவளையாக மாறி வருவதற்கு, குறு ஆர்.என்.ஏ அளவுகளில் ஏற்படும் மாற்றமே காரணம். மேலும் புற்றுநோயில் ,குறு ஆர்,என்.ஏ களில் அளவுகளில் ஏற்படும் மாற்றம் நோயின் வீரிய தன்மையை மிகுதியாக்குகின்றன.

படிவளர்ச்சி

[தொகு]

நுட்பத்தில் பயன்பாடுகள்

[தொகு]

மருந்துவம்

[தொகு]

உயிர் தொழில்நுட்பம்

[தொகு]

மேற்கோள்கள்

[தொகு]
  1. Matzke MA, Matzke AJM. (2004). "Planting the Seeds of a New Paradigm.". PLoS Biol 2 (5): e133. doi:10.1371/journal.pbio.0020133. பப்மெட்:15138502. 
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஆர்.என்.ஏ_குறுக்கீடு&oldid=3739251" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது