அந்திமனி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
(ஆண்ட்டிமனி இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
தாவிச் செல்லவும்: வழிசெலுத்தல், தேடல்
51 வெள்ளீயம்அந்திமனிடெலூரியம்
As

Sb

Bi
Sb-TableImage.png
பொது
பெயர், குறி எழுத்து,
தனிம எண்
அந்திமனி, Sb, 51
வேதியியல்
பொருள் வரிசை
மாழையனை
நெடுங்குழு,
கிடை வரிசை,
வலயம்
15, 5, p
தோற்றம் பளபளப்பான வெண்சாம்பல்
Sb,51.jpg
அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
121.760(1) g/mol
எதிர்மின்னி
அமைப்பு
[Kr] 4d10 5s2 5p3
சுற்றுப்
பாதையிலுள்ள
எதிர்மின்னிகள்
(எலக்ட்ரான்கள்)
2, 8, 18, 18, 5
இயல்பியல் பண்புகள்
இயல் நிலை திண்மம்
அடர்த்தி
(அறை வெ.நி அருகில்)
6.697 கி/செ.மி³
உருகுநிலையில்
நீர்மத்தின் அடர்த்தி
6.53 g/cm³
உருகு
வெப்பநிலை
903.78 K
(630.63 °C, 1167.13 °F)
கொதி நிலை 1860 K
(1587 °C, 2889 °F)
நிலை மாறும்
மறை வெப்பம்
19.79 கி.ஜூ/மோல்
(kJ/mol)
வளிமமாகும்
வெப்ப ஆற்றல்
193.43 கி.ஜூ/மோல் kJ/mol
வெப்பக்
கொண்மை
(25 °C)
25.23 ஜூ/(மோல்·K)
J/(mol·K)
ஆவி அழுத்தம்
அழுத் / Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
வெப். நி / K 807 876 1011 1219 1491 1858
அணுப் பண்புகள்
படிக அமைப்பு முச்சரி பருமச்செவ்வகம்
rhombohedral
ஆக்சைடு
நிலைகள்
−3, 3, 5
எதிர்மின்னியீர்ப்பு 2.05 (பௌலிங் அளவீடு)
மின்மமாக்கும்
ஆற்றல்
1st: 834 kJ/(mol
2nd: 1594.9 kJ/mol
3rd: 2440 kJ/mol
அணு ஆரம் 145 பிமீ
அணுவின்
ஆரம் (கணித்)
133 pm
கூட்டிணைப்பு ஆரம் 138 pm
வேறு பல பண்புகள்
காந்த வகை no data
மின் தடைமை (20 °C) 417 nΩ·m
வெப்பக்
கடத்துமை
(300 K) 24.4
வாட்/(மீ·கெ) W/(m·K)
வெப்ப நீட்சி (25 °C) 11.0 மைக்.மீ/(மி.மீ·கெ) µm/(m·K)
ஒலியின் விரைவு
(மெல்லிய கம்பி வடிவில்)
(20 °C) 3420 மீ/நொடி
யங்கின் மட்டு 55 GPa
Shear modulus 20 GPa
அமுங்குமை 42 GPa
மோவின்(Moh's) உறுதி எண் 3.0
பிரிநெல் உறுதிஎண்
Brinell hardness]]
294 MPa (மெகாபாஸ்)
CAS பதிவெண் 7440-36-0
குறிபிடத்தக்க ஓரிடத்தான்கள்
தனிக்கட்டுரை: அந்திமனி ஓரிடத்தான்கள்
ஓரி இ.கி.வ அரை
வாழ்வு
சி.மு சி.ஆ
(MeV)
சி.வி
121Sb 57.36% Sb ஆனது 70 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
123Sb 42.64% Sb ஆனது 72 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
125Sb syn 2.7582 பீட்டா- 0.767 125Te
மேற்கோள்கள்

அந்திமனி அல்லது ஆண்டிமனி (Antimony, ஐபிஏ: 'æntəməʊni') என்பது ஒரு படிகநிலை கொள்ளும் வெண்சாம்பல் நிறத்தில் உள்ள ஒரு வேதியியல் தனிமம். தனிம அட்டவணையில் இதன் வேதியியல் குறியீடு Sb (இலத்தீனில் stibium, "குறி"). அந்திமனியின் அணுவெண் 51 மற்றும் இதன் அணுக்கருவில் 71 நொதுமிகள் உள்ளன. அந்திமனி ஒரு மாழையனை (மாழைப்போன்ற) வரிசைத் தனிமம். அந்திமனி பொதுவாக நான்கு வெவ்வேறு வேற்றுருக்கள் கொண்ட வடிவில் காணப்படுகின்றது. நிலையான வடிவில் உள்ள அந்திமனி நீல நிறச் சாயல் உடைய வெண்மை நிறத்தில் இருக்கும் மாழையனை வகையானது. மஞ்சள் நிறத்திலும், கருப்பு நிறத்திலும் கானப்படும் அந்திமனி, நிலையாக இருப்பதில்லை (உருவில்). அவை மாழையிலி வகையைச் சேர்ந்ததாக உள்ளது. அந்திமனி தீக்காப்புப் பொருளாகவும், நிறப்பூச்சு நீர்மங்களிலும் (பெயிண்டடிலும்), பல்வேறு வகை சுட்டாங்கல் (செராமிக்), கண்ணாடிப்படிவு (எனாமல்) போன்றவற்றிலும், குறைக்கடத்திக் கருவிகளிலும், ரப்பர் பொருட்களிலும், பல்வேறு மாழைக்கலவைகளிலும் பயன்படுகின்றது.

குறிப்பிடத்தக்க பண்புகள்[தொகு]

அந்திமனி உடையக்கூடிய (நொறுங்கக்கூடிய, நொறுநொறுப்பான), இளகி உருகக்கூடிய வெண்சாம்பல் நிறப் படிகநிலை கொள்ளும் தனிமம். இது குறைவான மின்கடத்துமையும், வெப்பக்கடத்துமையும் கொண்டது. குறைந்த வெப்பநிலையிலேயே ஆவியாகின்றது. மாழையனை வகையை சேர்ந்த அந்திமனி, மாழையைப் போல உருவத்திலும் சில இயற்பியல் பண்புகளிலும் தென்பட்டாலும், வேதியியல் வினைகளிலும், வேறு சில இயற்பியல் பண்புகளிலும் (எ.கா: மின், வெப்ப கடத்துமை) மாழையைவிட வேறானதாக உள்ளது. அந்திமனி ஆக்ஸைடாக்கும் காடிகளால் தாக்குறுகின்றது, அதே போல ஹாலஜன்களுடனும் இணைகின்றது. நியூ சயண்ட்டிஸ்ட் (New Scientist) இதழின் மே 26, 2007 செய்தியின் படி உலகில் இன்னும் 30 ஆண்டுகளுக்கான அந்திமனி இருப்பு மட்டுமே உள்ளது. நில உலகின் புற ஓட்டில், அந்திமனியின் மலிவு நிலை மில்லியனில் 0.2 முதல் 0.5 பங்கு (மி.உ.ப (ppm)) ஆகும். ஆண்ட்ட்டிமனி கந்தகம், ஈயம், செப்பு, [[வெள்ளி.(மாழை)]|வெள்ளி] ஆகிய தனிமங்கள் கிடைக்கும் கனிமங்களுடன் கிடைக்கின்றது

இயற்கையில் கிடைக்கும் அந்திமனி. சற்றே ஆக்ஸைடு அனது

பயன்பாடுகள்[தொகு]

கிடைக்கும் இடங்கள், மலிவு நிலை[தொகு]

உலகில் அந்திமனி தோண்டி எடுக்கும் இடங்கள். மிக அதிகமாகக் கிடைக்கும் சீனா நாட்டின் ஆண்டிமனி எடுப்பை 100 மதிப்பு என்று கொண்டு அது பச்சைப் புள்ளியாகக் காட்டப்ட்டுளது. ஒப்பிடுவதற்காக ஒவ்வொரு மஞ்சள் நிறப்புள்ளியும் 10 மதிப்பாகவும், சிவப்பு நிறப்புள்ளி ஒவ்வொர்=ன்றும் 1 மதிப்பு உள்ளதாகவும் காட்டப்ப்ட்டுளது.

2005ல், சீனாதான் அதிகம் அந்திமனியைத் தோண்டி எடுத்த நாடு. அந்நாட்டின் உற்பத்தி உலகில் கிடைக்கும் மொத்த அந்திமனியில் 84%. சீனாவை அடுத்து மிக பின்நிலையில் இரண்டாவதாக தென் ஆப்பிரிக்காவும், அதன் பின் பொலிவியா, தஜிக்ஸ்தான் உள்ளன.

நாடு டன் மொத்ததில் எவ்வளவு %
சீனா 126,000 84.0
தென் ஆப்பிரிக்கா 6,000 4.0
பொலிவியா 5,225 3.5
தஜிக்ஸ்தான் 4,073 2.7
உருசியா 3,000 2.0
முதல் 5 மட்டும் 144,298 96.2
உலகில் மொத்தம் 150,000 100.0

Chiffres de 2003, métal contenue dans les minerais et concentrés, source: L'état du monde 2005

சேர்மங்கள்[தொகு]

ஆண்டிமனி ஆக்ஸைடுகள் பின்வருமாறு:

 • டைஆண்டிமனி டெட்ராஆக்ஸைடு, Sb2O4
 • ஆண்டிமனி ட்ரை ஆக்ஸைடு, Sb2O3
 • ஆண்டிமனி பென்டாக்ஸைடு Sb2O5
 • ஆண்டிமனி ஹெக்ஸிடாட்ரிடெக் ஆக்ஸைடு, Sb6O13
 • ஸ்டிபிகோனைட், Sb3O6(OH)

உசாத் துணை[தொகு]

 • W. F. Albright "Notes on Egypto-Semitic Etymology. II", The American Journal of Semitic Languages and Literatures, Vol. 34, No. 4. (Jul., 1918), pp. 215–255. JSTOR link. esp p. 230
 • Endlich, F.M. "On Some Interesting Derivations of Mineral Names", The American Naturalist, Vol. 22, No. 253. (Jan., 1888), pp. 21–32. JSTOR link. p. 28
 • Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 5th ed. 2004. Entry for antimony.
 • Lippmann, E O von [Edmund Oscar]. 1919. Entstehung und Ausbreitung der Alchemie, teil 1. Berlin: Julius Springer. In German.
 • Moorey, PRS. 1994. Ancient Mesopotamian Materials and Industries: the Archaeological Evidence. New York: Clarendon Press.
 • Priesner, Claus and Figala, Karin, eds. 1998. Alchemie. Lexikon einer hermetischen Wissenschaft. München: C.H. Beck. 412 p. In German.
 • Sarton, George. 1935. Review of Al-morchid fi'l-kohhl, ou Le guide d'oculistique, translated by Max Meyerhof. Isis (Feb. 1935), 22(2):539-542 (The journal Isis is in the JSTOR archive.) In French.
 • Shotyk, William; Krachler, Michael; Chen, Bin. Contamination of Canadian and European bottled waters with antimony from PET containers J. Environ. Monit 2006, 8:288-292 DOI: 10.1039/b517844b
 • Los Alamos National Laboratory – Antimony
 • Public Health Statement for Antimony
 • Wakayama, Hiroshi, "Revision of Drinking Water Standards in Japan", Ministry of Health, Labor and Welfare (Japan), 2003

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அந்திமனி&oldid=2413688" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது