ஆசிய நெடுஞ்சாலைகள் வலையமைப்பு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
நெடுஞ்சாலைகளைக் காட்டும் நிலப்படம்


ஆசிய நெடுஞ்சாலைகள் வலையமைப்பு ஆங்கிலம்: Asian Highway Network (AH) அல்லது Great Asian Highway) என்பது ஆசிய நெடுஞ்சாலைகள் திட்டத்தின் கீழ் வருகின்ற நெடுஞ்சாலைகளின் வலையமைப்பு ஆகும். இந்தத் திட்டம் ஆசியாவில் உள்ள நெடுஞ்சாலைகளை மேம்படுத்துவதற்காக ஆசியாவைச் சேர்ந்த நாடுகளும், ஐரோப்பாவைச் சேர்ந்த சில நாடுகளும், "எஸ்காப்" (ESCAP) எனச் சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் ஐக்கிய நாடுகளின் ஆசியாவுக்கும் பசிபிக்குக்குமான பொருளியல் சமூக ஆணையம் (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) என்னும் நிறுவனமும் கூட்டாகச் செயற்படுத்தும் ஒரு திட்டம் ஆகும்.

இந்தத் திட்டம் 1959-ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் தொடங்கப்பட்டது. 1960-க்கும் 1970-க்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் இடம்பெற்ற இதன் முதல் கட்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்கள் காணப்பட்டன. எனினும், 1975-ஆம் ஆண்டில் நிதி உதவிகள் நிறுத்தப் பட்டதனால் திட்டத்தின் முன்னேற்றம் தடைப்பட்டது.

1992-ஆம் ஆண்டில் எஸ்காப் ஆணையத்தினால் அதன் 48-ஆவது அமர்வில் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆசியத் தரைவழிப் போக்குவரத்துக் கட்டமைப்பு வளர்ச்சித் திட்டம் (Asian Land Transport Infrastructure Development (ALTID) எனும் திட்டத்தின் கீழ், ஆசிய நெடுஞ்சாலைகள் திட்டத்தின் உறுப்பு நாடுகளுடன் இணைந்து படிப்படியாகச் சில திட்டங்கள் செயற்படுத்தப்பட்டன.

பொது[தொகு]

ஆசிய நெடுஞ்சாலைகள் வலையமைப்பு அடையாள எண் பலகை.

அரசுகளுக்கிடையே இடம்பெற்ற கூட்டம் ஒன்றில், ஆசிய நெடுஞ்சாலைகள் வலையமைப்பு தொடர்பான அரசுகளிடை ஒப்பந்தம் ஒன்று 2003-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 18-ஆம் திகதி உருவாக்கப்பட்டது.

அந்த ஒப்பந்தத்தின் வழி, ஆசிய நெடுஞ்சாலையின் புள்ளி விவரங்கள்/மேல் விவரங்கள்:

2004-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரலில், சீனாவின் சாங்காயில் நடைபெற்ற "எஸ்காப்" நிறுவனத்தின் 60-ஆவது அமர்வில், மேற்படி ஒப்பந்தத்தில் 23 நாடுகள் கையெழுத்திட்டன. பின்னர் கையெழுத்திட்ட நாடுகளையும் சேர்த்து 2007-ஆம் ஆண்டு நிலைவரப்படி இதுவரை 28 நாடுகள் இதில் கையெழுத்திட்டுள்ளன.

எண்ணிடலும் அடையாளப் பலகைகளும்[தொகு]

தாய்லாந்தின் ராட்சபூரிக்கு அண்மையில் உள்ள ஆசிய நெடுஞ்சாலை 2 அடையாளப் பலகை.

திட்ட ஆவணம், எல்லா நாடுகளிலும் பொதுவான அடையாளப் பலகைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என முன்மொழிந்துள்ளது. இதன்படி வழி இலக்கங்கள், ஆங்கிலத்தில் ஆசிய நெடுஞ்சாலை என்பதைக் குறிக்கும் "Asian Highway" என்பதன் முதல் எழுத்துக்களான "AH" என்பவற்றுடன் ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று இலக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு எண்ணையும் சேர்ப்பதன் மூலம் குறிக்கப்படும்.

இது மேலை நாட்டு முறையைத் தழுவி ரோமன் எழுத்திலும், அராபிய எண்களிலும் எழுதப்படும். அனைத்துலக ஈ-சாலை வலையமைப்பைச் சேர்ந்த நெடுஞ்சாலைகளின் அடையாளப் பலகைகளிலேயே ஆசிய நெடுஞ்சாலை எண்ணையும் குறிக்கலாம்.

மூன்று இலக்கங்கள்[தொகு]

"AH" உடன் ஒரு இலக்க எண்ணுடன் அமையும் சாலை எண்கள் முழு ஆசியாக் கண்டத்தினூடும் செல்லும் சாலைகளைக் குறிக்கும், இரண்டு இக்கங்கள் கொண்ட எண்ணுடன் கூடியவை ஒரே நாடு அல்லது பல நாடுகளூடாகச் செல்லும் நீண்ட சாலைகளைக் குறிக்கும், மூன்று இலக்கங்கள் கொண்ட எண்களால் குறிக்கப்படும் சாலைகள் ஒரே நாட்டின் சிறிய பகுதிக்குள் அடங்கிய நீளம் குறைவான சாலைகளைக் குறிக்கும்.

அடையாளப் பலகைகளின் வடிவமைப்புக்கள் தரப்படுத்தப்படவில்லை. எழுத்துக்களும், இலக்கங்களும் மட்டுமே வெள்ளை அல்லது கறுப்பு நிறத்தில் இருக்க வேண்டும், பலகைகளின் நிறம் வடிவம், அளவு என்பவற்றை உசிதமான படி வடிவமைத்துக் கொள்ளலாம்.

பெரும்பாலான பலகைகள் நீல நிறப் பின்னணியில் வெள்ளை நிற எழுத்துக்களால் ஆனவை. எனினும், பச்சை நிறப் பின்னணியில் வெள்ளை எழுத்துக்களுடன் கூடிய பலகைகளும், வெள்ளைப் பின்னணியில் கறுப்பு எழுத்துக்களுடன் கூடிய பலகைகளும் உள்ளன.

நெடுஞ்சாலைகள்[தொகு]

முழுக் கண்டத்துக்கு ஊடாகச் செல்லும் ஒற்றை இலக்கச் சாலைகள்:

10-29 -- 100-299 - தென்கிழக்கு ஆசியாவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட எண்கள்

30-39 -- 300-399 - கிழக்காசியாவுக்கும் வடகிழக்கு ஆசியாவுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டவை:

40-59 -- 400-599 - தென்னாசியாவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டவை:

60-89 -- 600-899 - வட ஆசியா, நடு ஆசியா, தென் மேற்கு ஆசியா ஆகியவற்றுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட எண்கள்:

நாடுகள் அடிப்படையில் சாலைகளின் நீளம்[தொகு]

திட்டப்படி வலையமைப்பின் மொத்த நீளம் 87799 மைல் (140,479 கிமீ).