ஆங்கிலத்தை ஆட்சி மொழியாகக் கொண்ட நாடுகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
ஆங்கிலத்தை ஆட்சி மொழியாக அல்லது பெரும்பான்மையாக் கொண்ட நாடுகள் (கரு நீலம்). ஆங்கிலத்தை ஆட்சி மொழியாக ஆனால் சிறுபான்மையாக் கொண்ட நாடுகள் (மென் நீலம்)

இது ஒரு ஆங்கிலத்தை ஆட்சி மொழியாகக் கொண்ட நாடுகளின் பட்டியல் ஆகும். 2015 இன்படி, 56 இறைமையுள்ள நாடுகளும் 27 இறைமையற்ற நாடுகளும் ஆங்கிலத்தை ஆட்சி மொழியாகக் கொண்டுள்ளன.

இறைமையுள்ள நாடுகள்[தொகு]

ஆங்கிலம் சட்டப்படி ஆட்சி மொழியாகவுள்ள நாடுகள்
நாடு பிராந்தியம் மக்கள் தொகை1 முதன்மை மொழி
 அன்டிகுவா பர்புடா[1] கரிபியன் 85,000 ஆம்
 பஹமாஸ்[1] கரிபியன் 331,000 ஆம்
 பார்படோசு[2] கரிபியன் 294,000 ஆம்
 பெலீசு[3] நடு அமெரிக்கா / கரிபியன் 288,000 ஆம்
 போட்சுவானா [3] ஆபிரிக்கா 1,882,000 இல்லை
 கமரூன்[1] ஆபிரிக்கா 18,549,000 இல்லை
 கனடா[1] வட அமெரிக்கா 33,531,000 ஆம் (ex. கியூபெக்)
 குக் தீவுகள்14[1] ஒசியானியா 20,000 ஆம்
 டொமினிக்கா[1] கரிபியன் 73,000 ஆம்
 மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள்[1] ஒசியானியா 111,000 இல்லை
 பிஜி[1] ஒசியானியா 828,000 இல்லை
 கம்பியா[1] ஆபிரிக்கா 1,709,000 இல்லை
 கானா[1] ஆபிரிக்கா 23,478,000 ஆம்
 கிரெனடா[1] கரிபியன் 106,000 ஆம்
 கயானா[4] தென் அமெரிக்கா / கரிபியன் 738,000 ஆம்
 இந்தியா[3][5] ஆசியா 1,247,540,000 இல்லை (ஆனால் அலுவலக, கல்விக்கானது)
 அயர்லாந்து[6] ஐரோப்பா 4,581,000 ஆம்
 ஜமேக்கா[7] கரிபியன் 2,714,000 ஆம்
 கென்யா[1] ஆபிரிக்கா 37,538,000 ஆம்
 கிரிபட்டி[1] ஒசியானியா 95,000 இல்லை
 லெசோத்தோ[1] ஆபிரிக்கா 2,008,000 ஆம்
 லைபீரியா[1] ஆபிரிக்கா 3,750,000 இல்லை
 மலாவி[8] ஆபிரிக்கா 13,925,000 இல்லை
 மால்ட்டா[1] ஐரோப்பா 430,000 இல்லை
 மார்சல் தீவுகள்[1] ஒசியானியா 59,000 இல்லை
 மொரிசியசு[1] ஆபிரிக்கா / இந்து சமுத்திரம் 1,262,000 இல்லை
 நமீபியா[1] ஆபிரிக்கா 2,074,000 ஆம்
 நவூரு[9] ஒசியானியா 10,000 இல்லை
 நைஜீரியா[1][10] ஆபிரிக்கா 218,093,000 ஆம்
 நியுவே14[1] ஒசியானியா 1,600 இல்லை
 பாக்கித்தான்[1] ஆசியா 165,449,000 இல்லை ((ஆனால் அலுவலக, கல்விக்கானது))
 பலாவு[3] ஒசியானியா 20,000 இல்லை
 பப்புவா நியூ கினி[11][12] ஒசியானியா 6,331,000 இல்லை
 பிலிப்பீன்சு[1][13] ஆசியா 100,617,000 இல்லை
 ருவாண்டா[1] ஆபிரிக்கா 9,725,000 ஆம்
 செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ்[14] கரிபியன் 50,000 ஆம்
 செயிண்ட். லூசியா[1] கரிபியன் 165,000 இல்லை
 செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள்[15] கரிபியன் 120,000 ஆம்
 சமோவா[16] ஒசியானியா 188,000 இல்லை
 சீசெல்சு[1] ஆபிரிக்கா / இந்து சமுத்திரம் 87,000 இல்லை
 சியேரா லியோனி[1] ஆபிரிக்கா 5,866,000 இல்லை
 சிங்கப்பூர்[17] ஆசியா 5,469,700[18] ஆம்
 சொலமன் தீவுகள்[1] ஒசியானியா 507,000 இல்லை
 Somaliland15 ஆபிரிக்கா 3,500,000 இல்லை
 தென்னாப்பிரிக்கா[19] ஆபிரிக்கா 52,980,000 ஆம்
 தெற்கு சூடான்[20] ஆபிரிக்கா 8,260,000 இல்லை
 சூடான்[1] ஆபிரிக்கா 31,894,000 இல்லை
 சுவாசிலாந்து[1] ஆபிரிக்கா 1,141,000
 தன்சானியா[1] ஆபிரிக்கா 40,454,000 இல்லை
 தொங்கா[21] ஒசியானியா 100,000 இல்லை
 டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ[1] Caribbean 1,333,000 ஆம்
 துவாலு[3] ஒசியானியா 11,000 இல்லை
 உகாண்டா[1] ஆபிரிக்கா 30,884,000 ஆம்
 வனுவாட்டு[22] ஒசியானியா 226,000 இல்லை
 சாம்பியா[1] ஆபிரிக்கா 11,922,000 இல்லை
 சிம்பாப்வே[1] ஆபிரிக்கா 13,349,000 ஆம்
நடைமுறைப்படி ஆட்சி மொழியாகக் கொண்ட நாடுகள்
நாடு பிராந்தியம் மக்கள் தொகை முதன்மை மொழி
 ஆத்திரேலியா ஒசியானியா 23,520,000 ஆம்
 நியூசிலாந்து[23] ஒசியானியா 4,294,000 ஆம்
 ஐக்கிய இராச்சியம் ஐரோப்பா 63,705,000 ஆம்
 ஐக்கிய அமெரிக்கா வட அமெரிக்கா 318,224,000 ஆம்
நடைமுறைப்படி ஆட்சி மொழி, ஆனால் முதன்மையான மொழியற்ற நாடுகள்
நாடு பிராந்தியம் மக்கள் தொகை1
 வங்காளதேசம்[24] ஆசியா 150,039,000
 புரூணை[25][26] ஆசியா 415,717
 எரித்திரியா[1] ஆபிரிக்கா 6,234,000
 எதியோப்பியா[1] ஆபிரிக்கா 85,000,000
 இசுரேல்[27][28][29] ஆசியா / Middle East 8,051,200
 மலேசியா[30] ஆசியா 30,018,242
 இலங்கை[31][32] ஆசியா 20,277,597

இறைமையற்றவை[தொகு]

ஆங்கிலத்தை நடைமுறை மொழியாகக் கொண்ட இறைமையற்ற பகுதிகள்
பகுதி பிராந்தியம் மக்கள் தொகை1
வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் Akrotiri and Dhekelia ஐரோப்பா 15,700
 அமெரிக்க சமோவா11 ஒசியானியா 67,700
 அங்கியுலா[1] கரிபியன் 13,000
 பெர்முடா9[1] வட அமெரிக்கா 65,000
 பிரித்தானிய கன்னித் தீவுகள்[1] கரிபியன் 23,000
 கேமன் தீவுகள்[3] கரிபியன் 47,000
 கிறிசுத்துமசு தீவுகள்12[1] அவுத்திரேலியா 1,508
 குராசோ[33] கரிபியன் 150,563
 போக்லாந்து தீவுகள் தென் அத்திலாந்திக் 3,000
 கிப்ரல்டார்[1] ஐரோப்பா 29,257
 குவாம்4 ஒசியானியா 173,000
 ஆங்காங்2[1] ஆசியா 7,097,600
 மாண் தீவு8 ஐரோப்பா 80,058
 யேர்சி6[1] ஐரோப்பா 89,300
 நோர்போக் தீவு[1] அவுத்திரேலியா 1,828
 வடக்கு மரியானா தீவுகள்7 ஒசியானியா 53,883
 பிட்கன் தீவுகள்13[1] ஒசியானியா 50
 புவேர்ட்டோ ரிக்கோ3 கரிபியன் 3,991,000
 சின்டு மார்தின்[34] கரிபியன் 40,900
 துர்கசு கைகோசு தீவுகள்[1] கரிபியன் 26,000
 அமெரிக்க கன்னித் தீவுகள்5 கரிபியன் 111,000
ஆங்கிலத்தை ஆட்சி மொழியாகக் கொண்ட இறைமையற்ற பகுதிகள்
பகுதி பிராந்தியம் மக்கள் தொகை1
 பிரித்தானிய இந்தியப் பெருங்கடல் மண்டலம் இந்து சமுத்திரம் 3,000
 குயெர்ன்சி10 ஐரோப்பா 61,811
 மொன்செராட்

[1]

கரிபியன் 5,900
 செயிண்ட் எலனா[3] தென் அத்திலாந்திக் 5,660
ஆங்கிலத்தை ஆட்சி மொழியாகவும் முதன்மை மொழியாகவுமற்ற கொண்ட இறைமையற்ற பகுதிகள்
பகுதி பிராந்தியம் மக்கள் தொகை1
 கொக்கோசு (கீலிங்) தீவுகள்[1] அவுத்திரேலியா 596
 டோக்கெலாவ்[35] ஒசியானியா 1,400

மேலும் காண்க[தொகு]

அடிக்குறிப்புக்கள்[தொகு]

^1 The population figures are based on the sources in மக்கள் தொகை அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல், with information as of 23 January 2009 (UN estimates, et al.), and refer to the population of the country and not necessarily to the number of inhabitants that speak English in the country in question.
^2 Hong Kong is a former British Crown colony (1843–1981) and British Dependent Territory (1981–1997); it is currently a சீன மக்கள் குடியரசின் சிறப்பு நிர்வாகப் பகுதிகள் (1997- present)
^3 Puerto Rico is, historically and culturally, connected to the Spanish-speaking கரிபியன்; Spanish is also an official language on the island. Puerto Rico is an unincorporated United States territory referred to as a "Commonwealth"
^4 Guam is an organized unincorporated territory of the United States
^5 The US Virgin Islands is an insular area of the United States
^6 Jersey is a British Crown dependency
^7 The Northern Mariana Islands is a commonwealth in political union with the United States
^8 Isle of Man is a British Crown dependency
^9 Bermuda is a பிரித்தானிய கடல் கடந்த ஆட்புலங்கள்
^10 Guernsey is a British Crown dependency
^11 American Samoa is an unincorporated U.S. territory
^12 Christmas Island is an external territory of ஆத்திரேலியா
^13 Pitcairn Islands is a பிரித்தானிய கடல் கடந்த ஆட்புலங்கள்
^14 The Cook Islands and Niue are associated states of New Zealand that lack general recognition.
^15 Somaliland is a நடைமுறைப்படி state, recognized internationally as an autonomous region of சோமாலியா.

உசாத்துணை[தொகு]

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 Official language; "Field Listing – Languages". The World Factbook. நடுவண் ஒற்று முகமை. 2014-03-07 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2009-01-11 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 2. "Society". Government Information Service (Barbados). 2009-02-13 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2009-01-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 English usage; "Field Listing – Languages". The World Factbook. நடுவண் ஒற்று முகமை. 2014-03-07 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2009-01-11 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 4. "National Profile". Government Information Agency (Guyana). 2007-08-14 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2009-01-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 5. N. Krishnaswamy; Lalitha Krishnaswamy (6 January 2006). "3.14 English Becomes a Second Language". The story of English in India. Foundation Books. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:978-81-7596-312-2. http://books.google.com.ph/books?id=mBpFLdcEG7IC&pg=PA103. 
 6. BUNREACHT NA hÉIREANN
 7. The Constitution of Jamaica (section 20(6e) — implicit)
 8. Malawi Investment Promotion Agency (August 2005). "Opportunities for investment and Trade in Malawi – the Warm Heart of Africa". Government of Malawi. 2009-02-25 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2009-01-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 9. "Nauru". New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade. 2008-12-03. 2008-12-25 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2009-01-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது. English and Nauruan are official.
 10. "Country profile: Nigeria". BBC News. April 30, 2008. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/country_profiles/1064557.stm. பார்த்த நாள்: November 10, 2008. 
 11. "General Information on Papua New Guinea". Papua New Guinea Tourism Promotion Authority. 2009-01-31 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2009-01-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 12. "Country profile: Papua New Guinea". BBC News. 2008-11-28. 2002-12-15 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2015-10-09 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 13. "Constitution of the Republic of the Philippines, Article XIV". Chanrobles Law Library. 1987. October 27, 2007 அன்று பார்க்கப்பட்டது. (See Article XIV, Section 7)
 14. "Primary Schools". Government of St Christopher (St Kitts) and Nevis. 2009-01-03 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2009-01-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 15. "St. Vincent and the Grenadines Profile". Agency for Public Information (Saint Vincent and the Grenadines). 2018-12-26 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2011-06-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 16. "Legislations: List of Acts and Ordinances". The Parliament of Samoa. 2006-10-01 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2009-01-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Languages for official legislation are Samoan and English.
 17. Wong, Aline (2000-11-24). "Education in a Multicultural Setting – The Singapore Experience". Ministry of Education, Government of Singapore. 2009-01-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது. There are four official languages: English, Chinese, Malay and Tamil.
 18. "Statistics Singapore – Latest Data – Population (Mid-Year Estimates)". Statistics Singapore. June 2014. 13 ஏப்ரல் 2014 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 3 November 2014 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Unknown parameter |= ignored (உதவி)
 19. "Constitution of the Republic of South Africa". Constitutional Court of South Africa. 2009-01-16 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2009-01-11 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 20. "The Constitution of Southern Sudan". Southern Sudan Civil Society Initiative. 2021-01-20 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2011-07-09 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 21. Kingdom of Tonga (March 2008). "The United Nations / Universal Periodic Review by the United Nations Human Rights Council". 2009-01-25 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2009-01-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது. English and Tongan are listed as official.
 22. "Constitution of the Republic of Vanuatu". Government of the Republic of Vanuatu. 1980. 2009-01-24 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2009-01-18 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 23. New Zealand Government (21 December 2007). International Covenant on Civil and Political Rights Fifth Periodic Report of the Government of New Zealand (PDF) (Report). p. 89. 24 ஜனவரி 2015 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. 21 April 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது. In addition to the Māori language, New Zealand Sign Language is also an official language of New Zealand. The New Zealand Sign Language Act 2006 permits the use of NZSL in legal proceedings, facilitates competency standards for its interpretation and guides government departments in its promotion and use. English, the medium for teaching and learning in most schools, is a de facto official language by virtue of its widespread use. For these reasons, these three languages have special mention in the New Zealand Curriculum.
 24. "[T]eaching of English continued in primary,secondary and tertiary level not because it was the official language but it became thelanguage of trade and commerce. Over the years, the prominence of English continued to rise. … English language is dominantly present in every side of our national life while on the other hand in our constitution it is clearly declared that the language of the country is Bengali. In fact, nothing is said about the status of English language in our constitution. On one hand, economic activities in the private companies are carried out in English while there is a government law (Bengali procholon ain1987) that government offices must use Bengali in their official works. So from the government point of view Bengali is the national-official language of Bangladesh and English is the most important foreign language. But in reality English is the second language of the country and in many places English is more important than Bengali in Bangladesh." http://www.scribd.com/doc/53272796/Sucess-of-English-language-in-Bangladesh-rec
 25. English is a "Statutory national working language." Lewis, M. Paul, Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds.). 2013. "Brunei." Ethnologue: Languages of the World, Seventeenth edition. Dallas, Texas: SIL International. Online edition: https://www.ethnologue.com/country/BN Accessed 30 March 2014.
 26. Under the constitution of 1959, Malay is the official language of Brunei; but English may be used "for all official purposes." Laws are written in English and Malay, with the English version being the authoritative one. "Laws of Brunei: Revised Edition. Section 82" (PDF). 1984. 30 March 2014 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 27. Spolsky, Bernard (1999). Round Table on Language and Linguistics. Washington, D.C.: Georgetown University Press. பக். 169–70. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-87840-132-6. http://books.google.com/books?id=ljumbfV_7y0C&pg=PA169&dq=#v=onepage&q&f=false. "In 1948, the newly independent state of Israel took over the old British regulations that had set English, Arabic, and Hebrew as official languages for Mandatory Palestine but, as mentioned, dropped English from the list. In spite of this, official language use has maintained a de facto role for English, after Hebrew but before Arabic." 
 28. Bat-Zeev Shyldkrot, Hava (2004). "Part I: Language and Discourse". in Diskin Ravid, Dorit; Bat-Zeev Shyldkrot, Hava. Perspectives on Language and Development: Essays in Honor of Ruth A. Berman. Kluwer Academic Publishers. பக். 90. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:1-4020-7911-7. http://books.google.com/books?id=xMzx6xFB0IgC&pg=PA90#v=onepage&q&f=false. "English is not considered official but it plays a dominant role in the educational and public life of Israeli society. … It is the language most widely used in commerce, business, formal papers, academia, and public interactions, public signs, road directions, names of buildings, etc. English behaves 'as if' it were the second and official language in Israel." 
 29. Shohamy, Elana (2006). Language Policy: Hidden Agendas and New Approaches. Routledge. பக். 72–73. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-415-32864-0. http://books.google.com/books?id=5mG09P64jzYC&pg=PA72#v=onepage&q&f=false. "In terms of English, there is no connection between the declared policies and statements and de facto practices. While English is not declared anywhere as an official language, the reality is that it has a very high and unique status in Israel. It is the main language of the academy, commerce, business, and the public space." 
 30. "English remains an active second language, and serves as the medium of instruction for maths and sciences in all public schools. Malaysian English, also known as Malaysian Standard English, is a form of English derived from British English. Malaysian English is widely used in business, along with Manglish, which is a colloquial form of English with heavy Malay, Chinese, and Tamil influences. The government discourages the misuse of Malay and has instituted fines for public signs that mix Malay and English." "About Malaysia:Language". My Government: The Government of Malaysia's Official Portal. 9 நவம்பர் 2013 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 30 March 2014 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 31. English is a "De facto national working language, used in government." Lewis, M. Paul, Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds.). 2013. "Sri Lanka." Ethnologue: Languages of the World, Seventeenth edition. Dallas, Texas: SIL International. Online edition: https://www.ethnologue.com/country/LK Accessed 30 March 2014.
 32. Under the constitution of 1978, Sinhala and Tamil are the official languages of Sri Lanka, but English is "the link language." Any person is entitled "to receive communications from, and to communicate and transact business with, any official in his official capacity" in English, to receive an English translation of "any official register, record, publication or other document," and "to communicate and transact business in English." English translations must be made for "all laws and subordinate legislation," "all Orders, Proclamations, rules, by-laws, regulations and notifications." "THE CONSTITUTION OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA: Chapter IV". 1978. 3 பிப்ரவரி 2003 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 30 March 2014 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 33. "LANDSVERORDENING van de 28ste maart 2007 houdende vaststelling van de officiële talen (Landsverordening officiële talen)" (Dutch). Government of the Netherlands. 21 August 2013 அன்று பார்க்கப்பட்டது.CS1 maint: Unrecognized language (link)
 34. According to Art. 1 para 2. Constitution of Sint Maarten பரணிடப்பட்டது 2014-03-10 at the வந்தவழி இயந்திரம்: "The official languages are Dutch and English"
 35. "Associated Countries and External Territories: Tokelau". Commonwealth Secretariat. 24 மார்ச் 2014 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 20 March 2014 அன்று பார்க்கப்பட்டது.