அறிவியல் வலை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
அறிவியல் வலை
Producerகிளாரிவேட் (அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்)
Coverage
DisciplinesScience, social science, arts, humanities (supports 256 disciplines)
Record depthCitation indexing, author, topic title, subject keywords, abstract, periodical title, author's address, publication year
Format coverageFull text articles, reviews, editorials, chronologies, abstracts, proceedings (journals and book-based ), technical papers
Temporal coverage1900 to present
No. of records
 • 79 million (Core Collection)[1]
 • 171 million (Platform)[2]
Links
Websitehttps://clarivate.com/products/web-of-science/
Title list(s)https://mjl.clarivate.com/home

அறிவியல் வலை (Web of Science)(முன்னர் அறிவின் வலை என்று அழைக்கப்பட்டது) என்பது பல தரவுத்தளங்களுக்கான சந்தா அடிப்படையிலான அணுகலை வழங்கும் ஒரு வலைத்தளமாகும். இது பல்வேறு கல்வித் துறைகளுக்கு விரிவான மேற்கோள் தரவை வழங்குகிறது. இதனை முதலில் அறிவியல் தகவல் நிறுவனம் (ஐ.எஸ்.ஐ) வழங்கியது. தற்போது இது கிளாரிவேட் அனலிட்டிக்ஸ் (முன்பு தாம்சன் ராய்ட்டர்ஸின் அறிவுசார் சொத்து மற்றும் அறிவியல்[3]) நிர்வாகத்தின்கீழ் உள்ளது.

பின்னணி மற்றும் வரலாறு[தொகு]

அறிவியலில் மேற்கோள்கள் ஒத்த ஆராய்ச்சி பொருட்களுக்கு இடையேயான இணைப்புகளாகச் செயல்படுகிறது. மேலும் ஆய்விதழ் கட்டுரைகள், ஆய்வு மாநாட்டு வெளியீடுகள், சுருக்கங்கள் போன்ற பொருந்தக்கூடிய அல்லது தொடர்புடைய அறிவியல் இலக்கியங்களுக்கு வழிவகுக்கும் அடிப்படையில் மேற்கோள் சுட்டுக் கட்டப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக, ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் மிகப் பெரிய தாக்கத்தை அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட துறைகளில் காட்டும் மேற்கோள் குறியீட்டின் மூலம் எளிதாகக் கண்டுபிடிக்க முடியும். உதாரணமாக, ஒரு ஆய்வுக்கட்டுரையின் தாக்கத்தினை மேற்கோள் காட்டிய அனைத்து ஆவணங்களுடனும் இணைப்பதன் மூலம் தீர்மானிக்க முடியும். இந்த வழியில், தற்போதைய போக்குகள், வடிவங்கள் மற்றும் வளர்ந்து வரும் ஆராய்ச்சி துறைகள் ஆகியவற்றை மதிப்பீடு செய்யலாம். "கல்வி இலக்கியத்தின் மேற்கோள் குறியீட்டின் தந்தை" யூஜின் கார்பீல்ட்[4] ஆவார். இவர் அறிவியல் மேற்கோள் சுட்டெண்னைத் (எஸ்சிஐ) தொடங்கினார். இது அறிவியல் வலை தோன்ற வழிவகுத்தது.[5]

தேடல் மற்றும் பகுப்பாய்வு[தொகு]

அறிவியல் வலை ஒருங்கிணைந்த ஆராய்ச்சி கருவியைக் கொண்டுள்ளதாக விவரிக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் இத்தரவுத்தளம் தகவல்களைச் சரியான நேரத்தில் பெற, பகுப்பாய்வு செய்ய மற்றும் பரப்புவதற்குப் பயனருக்கு உதவுகிறது. மாறுபட்ட தேடல் சொற்கள் மற்றும் மாறுபட்ட தரவுகளுக்காக மெய்ப்பொருளியம் எனப்படும் பொதுவான சொற்களஞ்சியத்தை உருவாக்குதலை இது நிறைவேற்றுகிறது. மேலும், தேடல் சொற்கள் வகைகளில் தொடர்புடைய தகவல்களை உருவாக்குகின்றன.

அறிவியல் வலையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உள்ளடக்க அட்டவணையினை கீழ்கண்டப் பண்புகள் அடிப்படையில் மதிப்பீடு மற்றும் தேர்வு செயல்முறையால் தீர்மானிக்கிறது. இந்த பண்பின் அளவுகோளாகத் தாக்கம், செல்வாக்கு, குறைவான நேரம், சக மதிப்பாய்வு மற்றும் புவியியல் பிரதிநிதித்துவம் அடங்குகின்றன.[6]

அறிவியல் வலை பல்வேறு தேடல் மற்றும் பகுப்பாய்வு திறன்களைப் பயன்படுத்துகிறது. முதலாவதாக, மேற்கோள் அட்டவணைப்படுத்தல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது பல் துறைகளில் முடிவுகளைத் தேடும் திறனால் மேம்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு யோசனையின் செல்வாக்கு, தாக்கம், வரலாறு மற்றும் வழிமுறைகள் இதன் முதல் நிகழ்வு, அறிவிப்பு அல்லது இன்றைய குறிப்பிலிருந்து பின்பற்றப்படலாம். இந்த தொழில்நுட்பம் முக்கிய சொற்களின் குறைபாட்டைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. இது தேடலுக்கான ஒரே முறை.

இரண்டாவதாக, மேற்கோள்கள் அல்லது ஆராய்ச்சி ஆர்வம், பொருத்தமான நுட்பமான போக்குகள் மற்றும் வடிவங்கள் தெளிவாகின்றன. பரந்த போக்குகள் அன்றைய குறிப்பிடத்தக்கத் தலைப்புகளையும், கையில் இருக்கும் வேலை மற்றும் குறிப்பிட்ட ஆய்வின் பகுதிகள் ஆகிய இரண்டிற்கும் தொடர்புடைய வரலாற்றையும் குறிக்கின்றன.

மூன்றாவதாக, போக்குகளை வரைபடமாகக் குறிப்பிடலாம்.[6][7]

பாதுகாப்பு[தொகு]

அறிவியல் வலையின் செயல் எல்லையினை விரிவுபடுத்தி, நவம்பர் 2009இல் தாம்சன் ராய்ட்டர்ஸ் சமூக அறிவியல் நூற்றாண்டை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த சேவையில் 20ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் சமூக அறிவியல் ஆராய்ச்சி குறித்த கோப்புகளும் உள்ளன.[8][9] அறிவியல் வலை 1900ஆம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை மேற்கோள் செயல் எல்கையினைக் கொண்டுள்ளது.[10][11] 2017 பெப்ரவரி, 24ஆம் நாளின் படி, அறிவியல் வலையின் பன்முகச் செயல் எல்லை 12,000 உயர் தாக்க ஆய்விதழ்களையும் 160,000 ஆய்வு மாநாட்டு/கருத்தரங்க வெளியீடுகளையும் உள்ளடக்கியது.[12] தேர்வானது தாக்கக் காரணி மதிப்பீட்டு அடிப்படையிலும் திறந்த-அணுகல் பத்திரிகைகளையும் உள்ளடக்கிச் செய்யப்படுகிறது. இதில் பல கல்வித் துறைகள் உள்ளன. செயல் எல்லையில், அறிவியல், சமூக அறிவியல், கலைகள் மற்றும் மனிதநேயம் உள்ளிட்ட துறைகள் அடங்கும்.[13] இருப்பினும், அறிவியல் வலை அனைத்து ஆய்விதழ்களையும் குறியிடவில்லை.

தாக்கக் காரணி மற்றும் சைட்ஸ்கோர் இடையே குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் நேர்மறையான தொடர்பு உள்ளது. இருப்பினும், எல்வெவியர் உருவாக்கிய சைட்ஸ்கோரில் உள்ள 70 வெளியீட்டாளர்களிடமிருந்து 216 ஆய்விதழ்களை உள்ளடக்கியது. இதில் 10% அதிக மேற்கோள் காட்டப்பட்ட ஆய்விதழ்களாக உள்ளது. இது சைட்ஸ்கோர் அடிப்படையிலே அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. இவற்றிற்குத் தாக்கக் காரணி இல்லை.[14] இதன் மூலம் தாக்கக் காரணி உயர்தர ஆய்விதழ்களின் விரிவான மற்றும் பக்கச்சார்பற்ற தகவலை வழங்கவில்லை என்று தெரிகிறது. இது போன்ற முடிவுகளைத் தாக்கக் காரணியினை எஸ் சி ஐ மேகோ ஆய்விதழ் தரவரிசையுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம் காணலாம்.

மேலும், செப்டம்பர் 3, 2014 நிலவரப்படி, அறிவியல் வலையின் மொத்த கோப்பு எண்ணிக்கை 90 மில்லியன் ஆகும். இதில் ஒரு பில்லியினுக்கும் அதிகமான மேற்கோள்கள் உள்ளன. ஆண்டுக்கு 65 மில்லியன் பொருட்களின் சராசரி குறியீடுகளில் இந்த மேற்கோள் சேவையினை அணுகுகின்றன. இது அணுகக்கூடிய மிகப்பெரிய மேற்கோள் தரவுத்தளமாக விவரிக்கப்படுகிறது.[13]

வெளிநாட்டு மொழி வெளியீடுகளின் தலைப்புகள் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. எனவே அசல் மொழியில் தேடல்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது.[15]

2018 ஆம் ஆண்டில், அறிவியல் வலை, அன் பேவால் தரவைப் பயன்படுத்தித் படைப்புகளின் திறந்த அணுகல் நிலை குறித்த பகுதி தகவல்களை உட்பொதிக்கத் தொடங்கியது.[16]

மேற்கோள் தரவுத்தளங்கள்[தொகு]

படிமம்:Web of science next generation.png
அறிவியல் தரவுத்தளங்களின் வலை.

அறிவியல் வலையின் அடிப்படை சேகரிப்பு ஆறு இணையத் தரவுத்தளங்களைக் கொண்டுள்ளன:[17][18]

 • அறிவியல் மேற்கோள் சுட்டெண் விரிவாக்கம் 150 பிரிவுகளை உள்ளடக்கிய 8,500க்கும் மேற்பட்ட குறிப்பிடத்தக்க ஆய்விதழ்களை உள்ளடக்கியது. 1900ஆம் ஆண்டு முதல் இன்றுவரை உள்ள ஆய்விதழ்களை உள்ளடக்கியது.
 • சமூக அறிவியல் மேற்கோள் சுட்டெண்: சமூக அறிவியல் துறைகளில் 3,000க்கும் மேற்பட்ட பத்திரிகைகளை உள்ளடக்கியது. செயல் எல்லை வரம்பு 1900 ஆம் ஆண்டு முதல் இன்று வரை.
 • கலை மற்றும் மனிதநேய மேற்கோள் சுட்டெண்: 1975 முதல் 1,700க்கும் மேற்பட்ட கலை மற்றும் மனிதநேய ஆய்விதழ்களை உள்ளடக்கியது. மேலும், 250 முக்கிய அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் பத்திரிகைகளும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.
 • வளர்ந்து வரும் ஆதாரங்கள் மேற்கோள் சுட்டெண்: அறிவியல், சமூக அறிவியல் மற்றும் மனிதநேயங்களில் 5,000க்கும் மேற்பட்ட பத்திரிகைகளை உள்ளடக்கியது.
 • புத்தக மேற்கோள் சுட்டெண்: 2005 முதல் 60,000க்கும் மேற்பட்ட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புத்தகங்களை உள்ளடக்கியது.
 • மாநாட்டு வெளியீட்டு மேற்கோள் அட்டவணை: 1990 முதல் இன்று வரை அறிவியலில் 160,000க்கும் மேற்பட்ட மாநாட்டு தலைப்புகளை உள்ளடக்கியது [19]

பிராந்திய தரவுத்தளங்கள்[தொகு]

2008 முதல், அறிவியல் வலை பல பிராந்திய மேற்கோள் குறியீடுகளை வழங்குகிறது:

பொருளடக்கம்[தொகு]

மேலே பட்டியலிடப்பட்ட ஏழு மேற்கோள் குறியீடுகளில் பிற கட்டுரைகள் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளன. மேற்கோள் காட்டப்பட்ட குறிப்புத் தேடலை மேற்கொள்ள ஒருவர் அவற்றைப் பயன்படுத்தலாம். அதாவது முந்தைய அல்லது தற்போதைய வெளியீட்டை மேற்கோள் காட்டும் கட்டுரைகளைக் கண்டறிதல். ஒருவர் மேற்கோள் தரவுத்தளங்களில் ஆய்வுத் தலைப்பு, ஆசிரியர், மூல தலைப்பு மற்றும் இருப்பிடம் மூலம் தேடலாம். இரண்டு வேதியியல் தரவுத்தளங்கள், இன்டெக்ஸ் கெமிகஸ் மற்றும் தற்போதைய வேதியியல் எதிர்வினைகள் கட்டமைப்பு வரைபடங்களை உருவாக்க அனுமதிக்கின்றன. இதனால் பயனர்கள் வேதிச் சேர்மங்கள்/கலவைகள் மற்றும் எதிர்வினைகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

சுருக்கம் மற்றும் அட்டவணைப்படுத்தல்[தொகு]

பின்வரும் வகையான மேற்கோள்கள் அட்டவணையிடப்பட்டுள்ளன: அறிவார்ந்த புத்தகங்கள், சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட ஆய்விதழ்கள், அசல் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள், மதிப்புரைகள், தலையங்கங்கள், காலவரிசைகள், சுருக்கங்கள் மற்றும் பிற. இந்த குறியீட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள துறைகள் விவசாயம், உயிரியல், பொறியியல், மருத்துவம், இயற்பியல், வேதியியல், மானுடவியல், சட்டம், நூலகவியல், கட்டிடக்கலை, நடனம், இசை, திரைப்படம் மற்றும் நாடகம் ஆகும். ஏழு மேற்கோள் தரவுத்தளங்கள் மேற்கண்ட துறைகளில் செயல் எல்லையினை கொண்டது.[11][12][25]

மேற்கோள் பகுப்பாய்வின் பயன்பாட்டில் வரம்புகள்[தொகு]

பிற விஞ்ஞான அணுகுமுறைகளைப் போலவே, விஞ்ஞானவியல் மற்றும் நூலியல் அளவீடுகளும் அவற்றின் சொந்த வரம்புகளைக் கொண்டுள்ளன. 2010ஆம் ஆண்டில், தாம்சன் ராய்ட்டர்ஸ் அறிவியல் வலையினை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்விதழ் தாக்க காரணி (JIF) கணக்கீட்டுச் செயல்முறையில் சில குறைபாடுகளைச் சுட்டிக்காட்டி விமர்சனம் எழுப்பியது. இது போன்ற ஆய்விதழ் விநியோகங்கள் பொதுவாக நன்கு அறியப்பட்ட ஆய்விதழ்களை நோக்கி மிகவும் வளைந்து கொடுக்கப்படுகின்றன; ஆய்விதழ் தாக்கக் காரணி பண்புகள் புலம் சார்ந்தவை, மேலும் இவை ஆசிரியர்களால் எளிதில் கையாளப்படலாம் அல்லது தலையங்கக் கொள்கைகளை மாற்றுவதன் மூலம் மாற்றியமைக்கலாம் என்பதாகும். இந்த முழு செயல்முறையையும் அடிப்படையில் வெளிப்படையானதாக ஆக்குகிறது.[26]

மிகவும் புறநிலை பத்திரிகை அளவீடுகளைப் பொறுத்தவரை, அதிக துல்லியத்தன்மைக்கு இது கட்டுரை-நிலை அளவீடுகள் மற்றும் சக ஆய்வு ஆகியவற்றுடன் கூடுதலாக இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்து வளர்ந்து வருகிறது.[26] தாம்சன் ராய்ட்டர்ஸ் பொது விமர்சனங்களுக்குப் பதிலளித்தது. இந்த பதிலானது, "அறிஞர்கள் தங்கள் துறைகளுக்கு அளிக்கும் பங்களிப்புகளை எந்த ஒரு சுட்டெண்ணும் முழுமையாக வரையறுக்க இயலாது. மேலும் பல வகையான அறிவார்ந்த சாதனைகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்" என்பதாகும்.[27]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/coverage
 2. https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/coverage
 3. Analytics, Clarivate. "Acquisition of the Thomson Reuters Intellectual Property and Science Business by Onex and Baring Asia Completed" (in en). www.prnewswire.com. https://www.prnewswire.com/news-releases/acquisition-of-the-thomson-reuters-intellectual-property-and-science-business-by-onex-and-baring-asia-completed-300337402.html. 
 4. Jacso, Peter. The impact of Eugene Garfield through the prizm of Web of Science. Annals of Library and Information Studies, Vol. 57, September 2010, P. 222. PDF
 5. Garfield, Eugene, Blaise Cronin, and Helen Barsky Atkins. The Web of Knowledge: A Festschrift in Honor of Eugene Garfield. Medford, N.J.: Information Today, 2000.
 6. 6.0 6.1 Overview and Description. ISI Web of Knowledge. Thomson Reuters. 2010. Accessed on 2010-06-24
 7. "Web of Knowledge > Real Facts > Quality and Quantity". 2010-05-10 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2010-05-05 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 8. "Thomson Reuters introduces century of social sciences". Information Today 26.10 (2009): 10. General OneFile. Web. 23 June 2010. Document URL.
 9. Thomson Reuters introduces century of social sciences." Computers in Libraries 29.10 (2009): 47. General OneFile. Internet. 23 June 2010. Document URL
 10. "Overview - Web of Science" (Overview of coverage gleaned from promotional language.). Thomson Reuters. 2010. 2010-06-23 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 11. 11.0 11.1 Lee, Sul H. (2010). "Citation Indexing and ISI's Web of Science" (Discussion of finding literature manually. Description of citation indexing, and Web of Science.). The University of Oklahoma Libraries. 2010-06-23 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 12. 12.0 12.1 Reuters, Thomson. "Web of Knowledge - Real Facts - IP & Science - Thomson Reuters". 2017-02-24 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 24 February 2017 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 13. 13.0 13.1 Bulleted fact sheet பரணிடப்பட்டது 2017-03-01 at the வந்தவழி இயந்திரம். Thomson Reuters. 2014. பிழை காட்டு: Invalid <ref> tag; name "facts" defined multiple times with different content
 14. [1] Survey by Elsevier
 15. "Some Searching Conventions". President and Fellows of Harvard College. December 3, 2009. 2011-05-21 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2010-06-23 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 16. Else, Holly (2018-08-15). "How Unpaywall is transforming open science". Nature 560 (7718): 290–291. doi:10.1038/d41586-018-05968-3. பப்மெட்:30111793. Bibcode: 2018Natur.560..290E. https://www.nature.com/articles/d41586-018-05968-3. 
 17. "Web of Science Databases". Clarivate Analytics. August 24, 2018 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 18. "Web of Science fact book" (PDF). Clarivate Analytics. 2018-04-11 அன்று மூலம் (PDF) பரணிடப்பட்டது. August 24, 2018 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 19. "CPCI - Web of Science Group". Web of Science Group. 2020-06-25. 2021-01-04 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 20. "Chinese Science Citation Database". 2016-12-07 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2021-03-21 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 21. "Thomson Reuters Collaborates with SciELO to Showcase Emerging Research Centers within Web of Knowledge". 2015-09-21 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2021-03-21 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 22. "Thomson Reuters Collaborates with National Research Foundation of Korea to Showcase the Region's Research in Web of Science". 2016-07-04 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2021-03-21 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 23. Reuters, Thomson. "RSCI - IP & Science - Thomson Reuters". 10 December 2016 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 24. "The first local language citation index for the Arabic region, hosted on Web of Science™".
 25. "Coverage - Web of Science" (Overview of coverage gleaned from promotional language.). Thomson Reuters. 2010. 2010-06-23 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 26. 26.0 26.1 "San Francisco Declaration on Research Assessment: Putting science into the assessment of research, December 16, 2012". ஜனவரி 2, 2016 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. மார்ச் 21, 2021 அன்று பார்க்கப்பட்டது. பிழை காட்டு: Invalid <ref> tag; name "Declaration" defined multiple times with different content
 27. Thomson Reuters Statement Regarding the San Francisco Declaration on Research Assessment

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

மேலும் காண்க[தொகு]

இசுகோபசு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அறிவியல்_வலை&oldid=3542062" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது