உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

அறிவியல் தமிழ் எழுத்தாளர்களின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

அறிவியல் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் துறை வாரியாகப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளார்கள்:

அறிவியல் தமிழ்[தொகு]

பல்துறை[தொகு]

அறிவியல்[தொகு]

உயிரியல்[தொகு]

தாவரவியல்[தொகு]

விலங்கியல்[தொகு]

நுண்ணுயிரியல்[தொகு]

சூழலியல்[தொகு]

மருத்துவம்[தொகு]

கால்நடை மருத்துவம்[தொகு]

உளவியல்[தொகு]

இயற்பியல்[தொகு]

வேதியியல்[தொகு]

வானியல்[தொகு]

கணிதம்[தொகு]

தொழில்நுட்பம்[தொகு]

வேளாண்மை[தொகு]

மீன்பிடித்தொழில்[தொகு]

தொழிற்கலைகள்[தொகு]

தையற்கலை[தொகு]

கட்டிக்கலை[தொகு]

கப்பற்கலை[தொகு]

கணினியியல்[தொகு]

இலத்திரனியல்[தொகு]

இயந்திரவியல்[தொகு]

தொலைத்தொடர்பு[தொகு]

விண்வெளிப் பயணம்[தொகு]

பொறியியல்[தொகு]

சமூக அறிவியல்[தொகு]

மொழியியல்[தொகு]

அரசறிவியல்[தொகு]

மேலாண்மை[தொகு]

ப. அர. நக்கீரன்-முழுத்தர மேலாண்மை (நூல்)

சமூகவியல்[தொகு]

தொல்பொருளியல்[தொகு]

மெய்யியல்[தொகு]

  • கி. முப்பால்மணி - மூன்று மெய்யியல் நூல்கள், பல தமிழக மெய்யியல் ஆய்வுக் கட்டுரைகள்; இவர் இரு மெய்யியல் நூல்களுக்காக தமிழக அரசின் மெய்யியல் பிரிவில் பரிசு பெற்றுள்ளார்.
  • செ. நா. கந்தசாமி - மூன்று மெய்யியல் நூல்கள், பல மெய்யியல் ஆய்வுக் கட்டுரைகள்
  • நா. முத்துமோகன் - பல மெய்யியல் நூல்களும் ஆய்வுக் கட்டுரைகளும்
  • தேவ பேரின்பன் - ஒரு மெய்யியல் நூலும் பல மெய்யியல் ஆய்வுக் கட்டுரைகளும்
  • ஜெயமோகன் - பல மெய்யியல் நூல்கள்

ஆவணவியல்[தொகு]

வரலாற்றியல்[தொகு]

சிறுவர் இலக்கியம்[தொகு]

அறிவியல் புனைவு[தொகு]