அடிப்படை பகுப்பாய்வு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு சில செயல்முறையின் மாதிரி (எ.கா., மண், கழிவு அல்லது குடிநீர், உடல் திரவங்கள், தாதுக்கள், இரசாயன கலவைகள்) அதன் அடிப்படை மற்றும் சில நேரங்களில் ஐசோடோபிக் சேர்மத்திற்காக பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது. அடிப்படை பகுப்பாய்வு தரம் வாய்ந்ததாக இருக்கலாம் (என்ன கூறுகள் இருப்பதை நிர்ணயிக்கின்றன), அது அளவுக்குரியதாக இருக்கலாம் (ஒவ்வொன்றும் எத்தனை என்பதை தீர்மானித்தல்). எலக்ட்ரானல் பகுப்பாய்வு பகுப்பாய்வு வேதியியல், நமது உலகின் இரசாயன தன்மையை புரிந்துகொள்ளுதல் சம்பந்தப்பட்ட கருவிகளின் தொகுப்பின் கீழ் வருகிறது

கரிம வேதியியலாளர்கள், அடிப்படை பகுப்பாய்வு அல்லது "ஈ.ஏ." கிட்டத்தட்ட எப்போதும் CHNX பகுப்பாய்வு-ஒரு மாதிரியின் கார்பன், ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன், மற்றும் ஹீட்டோடோமாம்கள் (எக்ஸ்) (ஹலோஜன்கள், சல்பர்) வெகுஜன பின்னங்களின் உறுதியைக் குறிக்கிறது. இந்த தகவல் அறியப்படாத கலவையின் கட்டமைப்பைத் தீர்மானிப்பதற்கும், ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கலவையின் கட்டமைப்பு மற்றும் தூய்மையை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் உதவுவதில் மிகவும் முக்கியமானது. இன்றைய கரிம வேதியியல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் டெக்னிக்ஸ் (NMR, 1H மற்றும் 13C போன்றவை), வெகுஜன நிறமாலையானது மற்றும் க்ரோமோடோகிராஃபிக்கல் நடைமுறைகள் EA க்கு கட்டமைப்பு உறுதிப்பாட்டிற்கான முதன்மை நுட்பமாக மாற்றப்பட்டுள்ளன, இருப்பினும் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக நிரப்பு தகவல்களை வழங்குகிறது. இது மாதிரியான தூய்மையை நிர்ணயிக்கும் வேகமான மற்றும் மிக மலிவான விலை முறையாகும்.

 ஒரு கலவை இரசாயன கலவை மதிப்பீடு செய்ய ஒரு அளவு, சோதனை கருவியாக அடிப்படை பகுப்பாய்வு கண்டுபிடிப்பாளராக Antoine Lavoisier கருதப்படுகிறது. நேரத்தில் அடிப்படை பகுப்பாய்வு எரியும் வாயுக்களின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆஸார்பிரசிற்கு முன்பும் அதற்குப் பின்னரும் குறிப்பிட்ட adsorbant பொருட்களின் gravimetric தீர்மானத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தது. வெப்ப கடத்துத்திறன் அல்லது எரி ஆலைகளின் அகச்சிவப்பு நிறமாலை கண்டறிதல், அல்லது பிற ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் முறைகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இன்று முழுமையாக தானியங்கி அமைப்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

References[தொகு]