அக்கறைகளைப் பிரித்தாய்தல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

அக்கறைகளைப் பிரித்தாய்தல் என்பது ஒரு கணினியியல் கருத்துரு ஆகும். ஒரு நிரல் கூறுகளின் செயற்பாடுகள் இயன்றவரை ஒன்றோடு ஒன்று படியாமல், அல்லது இடையூறு விளைக்காத வண்ணம் பிரித்தாயதல் ஆகும்.

ஒரு நிரலை தனித் தனித் அக்கறைகளைகால பிரிப்பதன் மூலம், செயற்பாட்டை எளிமைப்படுத்தி, ஒழுங்குபடுத்தி, கூடிய கவனம் தந்து அந்தக் கூற்றை நிறைவேற்றலாம். மட்டுக் கட்டுமானம், உறைபொதியாக்கம் போன்று உத்திகள் அக்கறைகளைப் பிரித்தாய்தலை நிறைவேற்ற வழிமுறைகள் ஆகும்.

Origin[தொகு]

The term separation of concerns was probably coined by Edsger W. Dijkstra in his 1974 paper "On the role of scientific thought"[1].

Let me try to explain to you, what to my taste is characteristic for all intelligent thinking. It is, that one is willing to study in depth an aspect of one's subject matter in isolation for the sake of its own consistency, all the time knowing that one is occupying oneself only with one of the aspects. We know that a program must be correct and we can study it from that viewpoint only; we also know that it should be efficient and we can study its efficiency on another day, so to speak. In another mood we may ask ourselves whether, and if so: why, the program is desirable. But nothing is gained --on the contrary!-- by tackling these various aspects simultaneously. It is what I sometimes have called "the separation of concerns", which, even if not perfectly possible, is yet the only available technique for effective ordering of one's thoughts, that I know of. This is what I mean by "focusing one's attention upon some aspect": it does not mean ignoring the other aspects, it is just doing justice to the fact that from this aspect's point of view, the other is irrelevant. It is being one- and multiple-track minded simultaneously.

இவற்றையும் பாக்க[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Dijkstra, Edsger W. (1982), "On the role of scientific thought", in Dijkstra, Edsger W. (ed.), Selected writings on Computing: A Personal Perspective, New York, NY, USA: Springer-Verlag New York, Inc., pp. 60–66, ISBN 0-387-90652-5