உரியம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
தாவிச் செல்லவும்: வழிசெலுத்தல், தேடல்
பல்வேறு வகையான திசுக்களை அடுக்குகளாகக் கொண்ட தாவரத் தண்டொன்றின் குறுக்கு வெட்டுமுகத் தோற்றம்:
1. தக்கை (Pith),
2. மூலக்காழ் (Protoxylem),
3. காழ் (Xylem) I,
4. உரியம் (Phloem) I,
5. வல்லருகுக்கலவிழையம் (Schlerenchyma),
6. மேற்பட்டை (Cortex),
7. மேற்றோல் (Epidermis)

கலன்றாவரங்களில் சுக்குறோசு முதலான போசணைப் பதார்த்தங்களைக் கொண்டுசெல்லும் உயிருள்ள கலன்கள் உரியம் (phloem) ஆகும்.[1], உரியத்தின் மூலம் ஒளித்தொகுப்பின் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட கரையக் கூடிய சேதனப் போசணைக் கூறுகளே கொண்டுசெல்லப்படுகின்றன.

கட்டமைப்பு[தொகு]

  • உரியத்தில் நெய்யரிக்குழாய், நெய்யரித்தட்டு, தோழமைக்கலம், புடைக்கலவிழையம், உரியநார், வல்லருக்கலவிழையம் என்பவற்றைக் கொண்டு காணப்படும்.
Multiple cross-sections of a stem showing phloem and companion cells[2]
  • புடைக்கலவிழையம்: உரியம் கூட்டுஉயிரணுக்களில்(tissue) காணப்படும் பாரன்கைமா(Parenchyma). உரியம்பாரன்கைமா எனப்படும், இவு்வுயிரணுக்கள் உயிருள்ளவை ஆகும். இவைகள் மாவுச்சத்தினையும். கொழுப்புச்சத்தினையும் சேமிக்கின்றன. சில தாவரங்களில் இவை பிசின் (resin)களையும். தனின் (Tannin) களையும் கொண்டுள்ளன. இவை அனைத்து தெரிடோஃபைட்டுகளிலும்(Pteridophyte), பூக்கும் தாவரங்களிலும், இருவித்திலைத் தாவரங்களிலும் காணப்படுகின்றன. ஒருவித்திலைத் தாவரங்களில், பொதுவாக உரியம்பாரன்கைமா காணப்படுவதில்லை.
  • உரியம்நார்கள் : உரியம் கூட்டுஉயிரணுக்களில் காணப்படும் ஸ்கிளீரன்கைமா(Sclerenchyma) நார்கள், உரியம்நார்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இவை குறுகலான. செங்குத்தான நீண்ட உயிரணுக்களாகும். இவற்றின் உயிரணுச்சுவர் மிகவும் தடித்தும். உயிரணு அறை மிகவும் குறுகலாகவும் காணப்படுகிறது. உரியம் கூட்டுஉயிரணுத் தொகுப்பில் காணப்படும் நான்கு வகை உயிரணுகளில், உரியம்நார்கள் மட்டுமே உயிரற்ற உயிரணுக்களாகும். இவை தாவரங்களுக்கு, வலிமையளிக்கின்ற உயிரணுக்களாகவும், தாங்குச் உயிரணுகளாகவும் உள்ளன.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Lalonde S. Wipf D., Frommer W.B. (2004) Transport mechanisms for organic forms of carbon and nitrogen between source and sink. Annu. Rev. Plant Biol. 55: 341–72
  2. Winterborne J, 2005. Hydroponics - Indoor Horticulture
"http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=உரியம்&oldid=1555185" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது